งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tips การตรวจรับบ้าน ลำดับอุปกรณ์วิธีการใช้งาน 1. อุปกรณ์จดบันทึก ใช้สำหรับจดบันทึกรายละเอียดต่างๆในการตรวจ รับบ้าน 2. แปลนบ้าน ใช้อ้างอิงบริเวณต่างๆของบริเวณบ้านได้ง่ายและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tips การตรวจรับบ้าน ลำดับอุปกรณ์วิธีการใช้งาน 1. อุปกรณ์จดบันทึก ใช้สำหรับจดบันทึกรายละเอียดต่างๆในการตรวจ รับบ้าน 2. แปลนบ้าน ใช้อ้างอิงบริเวณต่างๆของบริเวณบ้านได้ง่ายและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tips การตรวจรับบ้าน ลำดับอุปกรณ์วิธีการใช้งาน 1. อุปกรณ์จดบันทึก ใช้สำหรับจดบันทึกรายละเอียดต่างๆในการตรวจ รับบ้าน 2. แปลนบ้าน ใช้อ้างอิงบริเวณต่างๆของบริเวณบ้านได้ง่ายและ ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 3. สติ้กเกอร์ ใช้สำหรับมาร์คจุด และเขียนรายละเอียดงานที่ ต้องแก้ในจุดนั้น 4. ไฟฉาย ใช้สำหรับส่องในที่แสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น ฝ้า เพดาน หรือ ช่องท่อต่างๆ 5. ผ้า ใช้สำหรับเช็ดบริเวณที่น้ำซึมรวมถึงใช้อุดช่อง ระบายน้ำ เพื่อขังน้ำไว้ในบริเวณต่างๆ เพื่อทดสอบ ประสิทธิภาพของการระบายน้ำ 6. ไม้บรรทัด ใช้ไม้บรรทัดที่มีขนาดยาว เพื่อใช้สำหรับการ ตรวจสอบระนาบต่างๆว่ามีความเรียบเสมอกัน หรือไม

2 Tips การตรวจรับบ้าน ลำดับอุปกรณ์วิธีการใช้งาน 7. ลูกแก้วเพื่อตรวจสอบความลาดเอียงในที่ต่างๆของบ้าน 8. ขนมปัง ใช้แทนของสิ่งปฏิกูลต่างๆเพื่อตรวจสอบการ ไหลเวียนของระบบสุขภัณฑ์ “ ให้เลือกแบบที่ไม่ มีขอบขนมปัง ” 9. กล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับบันทึกจุดที่ต้องการให้โครงการแก้ไข การบันทึกภาพควรบันทึกภาพโดยการเรียง ตามลำดับให้ ตรงกับรายการที่จดไว้ 10. อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสามารถ เสียบกับปลั๊กไฟฟ้าได้ เพื่อทดสอบระบบไฟฟ้ านั้นว่าใช้งานได้หรือไม 11. โทรศัพท์บ้าน ( แบบใช้ถ่าน ) ใช้เพื่อตรวจสอบระบบโทรศัพท์ภายในบ้านว่า สามารถใช้ ติดต่อกันได 12. ไขควงวัดไฟฟ้า ใช้สำหรับตรวจสอบว่าจุดใดมีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้ า สามารถใช้ ตรวจสอบระบบสายดินและการต่อสายไฟที่ผิด ประเภท “ ควรให้ผู้ที่มีความชำนาญตรวจสอบ “

3 Tips การตรวจรับบ้าน ลำดับอุปกรณ์วิธีการใช้งาน 13. ถุงมือและรองเท้ายาง ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยเวลาตรวจ ระบบไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าที่อาจจะลัดวงจรวิ่งเข้าสู่ร่างกาย 14. ตลับเมตร ใช้สำหรับตรวจวัด เช็คระยะของสัดส่วนต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ขั้นบันได ลูกตั้ง ลูกนอน เป็นต้น 15. ที่วัดระดับน้ำ ใช้สำหรับตรวจวัดระดับของพื้นบ้าน เพื่อเช็ค ความสม่ำเสมอกันของพื้น

4 Tips การตรวจรับบ้าน

5


ดาวน์โหลด ppt Tips การตรวจรับบ้าน ลำดับอุปกรณ์วิธีการใช้งาน 1. อุปกรณ์จดบันทึก ใช้สำหรับจดบันทึกรายละเอียดต่างๆในการตรวจ รับบ้าน 2. แปลนบ้าน ใช้อ้างอิงบริเวณต่างๆของบริเวณบ้านได้ง่ายและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google