งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสม ผลงาน ด. ช. สุรศักดิ์ เถาสุรรณ ชั้มมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 เลขที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสม ผลงาน ด. ช. สุรศักดิ์ เถาสุรรณ ชั้มมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 เลขที่ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสม ผลงาน ด. ช. สุรศักดิ์ เถาสุรรณ ชั้มมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 เลขที่ 12

2 ประวัติส่วนตัว O ด. ช. สุรศักดิ์ เถาสุรรณ O 28 กรกฎาคม พ. ศ.2544 O 60/3 ม.6 ตำบลคู่เต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา O 0894682915 O 0950910443 O น้องทัญญญ ’ ญ

3 ประวัติการศึกษา O ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 O โรงเรียนวัดดอน O ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 O โรงเรียนวัดดอน O ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 O โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ O คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น O งาอดิเรก ดูทีวี นอน เลี้ยงสัตว์ เล่นเกม O ความสามารถพิเศษ O ด้านกีฬา O ว่ายน้ำ

5 ปลากัด หรือ ปลากัดภาคกลาง ( อังกฤษ : Siamese fighting fish; ชื่อ วิทยาศาสตร์ : Betta splendens) เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ Macropodinae ซึ่งอยู่ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae มีรูปร่างเพรียวยาวและแบน ข้าง หัวมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาวจรดครีบหาง หางแบนกลม มีอวัยวะช่วยหายใจ บนผิวน้ำได้โดยใช้ปากฮุบอากาศโดยไม่ต้องผ่านเหงือกเหมือนปลาทั่วไป เกล็ด สากเป็นแบบทีนอยด์ ปกคลุมจนถึงหัว ริมฝีปากหนา ตาโต ครีบอกคู่แรกยาวใช้ สำหรับสัมผัส ปลาตัวผู้มีสีน้ำตาลเหลือบแดงและน้ำเงินหรือเขียว ครีบสีแดงและ มีแถบสีเหลืองประ ในขณะที่ปลาตัวเมียสีจะซีดอ่อนและมีขนาดลำตัวที่เล็กกว่า มากจนเห็นได้ชัด ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 6 เซนติเมตร พบกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำนิ่งที่มี ขนาดตื้นพื้นที่เล็กทั้งในภาคกลางและภาคเหนือในประเทศไทยเท่านั้น สถานะปัจจุบันในธรรมชาติถูกคุกคามจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและสารเคมี ที่ตกค้าง


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสม ผลงาน ด. ช. สุรศักดิ์ เถาสุรรณ ชั้มมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 เลขที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google