งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาส 1-2 ตุลาคม 2555- มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาส 1-2 ตุลาคม 2555- มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาส 1-2 ตุลาคม 2555- มีนาคม 2556

2 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

3 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

4 มูลค่าการซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุ วิทยาศาสตร์ ไตรมาส 1-2 ปี 2556 ( ต. ค.55- มี. ค.56)

5 รายการที่จะดำเนินการจัดซื้อร่วม จังหวัด เวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ 1.Methyldopa 125 mg 2.Methyldopa 250 mg 3.Acetylcysteine 100 mg/sac 4.Diltiazem Hcl 30 mg 5.Amoxycillin dry syrup 125mg/5ml 6.0.5% Glauco-oph 7.Beradual 20 ml sol 8.Cloxacillin 1 gm inj 9.Dicloxacillin dry syrup 62.5mg/5ml 10.Dopamine 200 mg/10ml inj 11.ERIC inj 12.Hista-oph 13.Oflxacin 100 mg tab 14.Spironolactone 25 mg tab หมายเหตุ อยู่ในช่วงแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน

6 วัสดุวิทยาศาสตร์ มีจำนวน 2 รายการ 1.Glucose strip 2.CBC หมายเหตุ รายการอื่นๆนอกนั้นจะทำการสืบราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ทำการสืบราคาทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาส 1-2 ตุลาคม 2555- มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google