งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

2 เดือน จำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแ ปลง รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม รวม

3 เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม ,250, ,884, ,134, พฤศจิกายน ,381, ,895632,344, ,517699,725, ธันวาคม ,798, ,017577,716, ,936703,515, มกราคม ,087, ,996539,136, ,762605,223, กุมภาพันธ์ ,881, ,928765,592, ,685867,473, มีนาคม ,205182,199, ,563901,111, ,7681,083,311, เมษายน ,01588,587, ,131577,795, ,146666,383, พฤษภาคม ,204251,376, ,827639,509, ,031890,886, รวมทั้งสิ้น 6,646921,563, ,0895,259,091, ,7356,180,654,896.71

4 ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อัคคีภัย 3106, วาตภัย 72,472, ไฟป่า 15, รวมทั้งสิ้น 112,584,025.75

5 ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยัง ไม่ได้ ตกลง กับ ธนาคา ร 04 บัญ ชีปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญ ชีถูก อายั ด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อ ง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม รวมทั้งสิ้น

6 เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม ,083, พฤศจิกายน ,039, ธันวาคม ,267, มกราคม ,394, กุมภาพันธ์ ,992, มีนาคม ,461, เมษายน ,804, พฤษภาคม ,594, รวมทั้งสิ้น 6,350739,638,141.29


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google