งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม ,087

3 สถิติการอนุมัติการเบิกจ่าย ( ปลดบล็อก ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม ,478, ,766, ,244, พฤศจิกายน ,672, ,008679,020, ,764822,693, ธันวาคม ,344, ,297502,995, ,231657,340, มกราคม ,144164,477, ,539495,598, ,683660,076, กุมภาพันธ์ ,084191,413, ,373458,639, ,457650,053, มีนาคม ,272235,558, ,573487,481, ,845723,039, เมษายน ,031193,760, ,200628,065, ,231821,825, พฤษภาคม ,281194,936, ,536493,561, ,817688,497, มิถุนายน ,327238,086, ,987454,602, ,314692,688, กรกฎาคม ,396120,566, ,848430,416, ,244550,982, สิงหาคม ,721271,513, ,924461,499, ,645733,012, กันยายน ,090212,050, ,150527,915, ,240739,966, รวมทั้งสิ้น 15,2032,265,858, ,1986,203,562, ,4018,469,421,248.77

4 สถิติผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อุทกภัย 2151, อัคคีภัย 20784, วาตภัย 13138,367, ภัยแล้ง 1441,235, โรคระบาดพืช 164, ไฟป่า 121, รวมทั้งสิ้น 5150,625,584.95

5 สถิติจำนวนรายการที่ธนาคารปฏิเสธการ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยังไม่ได้ ตกลงกับ ธนาคาร 04 บัญชี ปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญชี ถูก อายัด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมทั้งสิ้น

6 สถิติการนำส่งเงินของส่วนราชการภายใน จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม ,354, พฤศจิกายน ,551, ธันวาคม ,287, มกราคม ,468, กุมภาพันธ์ ,991, มีนาคม ,454, เมษายน ,833, พฤษภาคม ,911, มิถุนายน ,632, กรกฎาคม ,070,156, สิงหาคม ,950, กันยายน ,747, รวมทั้งสิ้น 10,368 61,047,340,531.84


ดาวน์โหลด ppt สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google