งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะนำระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะนำระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะนำระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา อ.สุรภรณ์ อ้นสวน ทันตแพทย์คณิศร พากเพียร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558

2 Agenda ส่วนประกอบของระบบรับสมัครฯ ผังลำดับการทำงาน ของระบบรับสมัครฯ
นำเสนอระบบการรับสมัครฯ ผู้สมัคร การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบฯ การสมัครผ่านระบบฯ ประวัติการสมัคร การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2

3 Agenda (ต่อ) วิทยาลัยที่สัมภาษณ์ ขั้นตอนการทำงาน
ตัวอย่างจอภาพ การค้นหา การบันทึกผล และรายงานต่างๆ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา ตัวอย่างจอภาพ การบันทึกผล และรายงานต่างๆ ปัญหา ตัวอย่างรูปธรรม และข้อเสนอแนะ

4 ส่วนประกอบของตัวระบบรับสมัครฯและเว็บ
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัคร การลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบฯ การสมัคร การบันทึกข้อมูลการสมัคร การยืนยันการสมัคร

5 ขั้นตอนการสมัคร การชำระเงิน และการตรวจสอบสถานะ
การแก้ไขข้อมูลการสมัครเฉพาะที่อนุญาต การเข้าดูประกาศผลรอบต่างๆ การยืนยันคะแนนต่างๆ การพิมพ์ในสมัครฉบับสมบูรณ์

6 ข้อมูล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครของระบบฯ
ไม่ต้องล็อกอิน ก่อนการสมัคร ขณะสมัคร หลังการสมัคร ตัวอย่างเมนู และ ลิ้งค์ต่างๆ สาธิตหน้าจอต่างๆ

7 ผังลำดับการทำงาน ระบบรับสมัครฯ

8 การลงทะเบียน - การสมัครผ่านระบบฯ
19 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ลงทะเบียน ผู้สมัคร 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ทำใบสมัคร แก้ไขข้อมูล ทำใบสมัครใหม่ วันที่ยืนยันใบสมัคร – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ยืนยันใบสมัคร แก้ไขข้อมูลที่อนุญาต ชำระเงินค่าสมัคร 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558

9 การยืนยันคะแนนฯ - การประมวลผล
สบช. 10 กุมภาพันธ์ 2558 นำเข้าคะแนน GAT , PAT2 จาก สทศ. กุมภาพันธ์ 2558 ประมวลผลครั้งที่ 1 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ตัวจริง รอบที่1 ผู้สมัคร 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจสอบคะแนน และยืนยันคะแนน 6 กุมภาพันธ์ 2558 บันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ระบบคัดตรงฯ วิทยาลัย

10 ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
วิทยาลัย 28 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้สมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2558 จัดเตรียม หลักฐานเอกสาร คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านการศึกษา คุณสมบัติด้านสุขภาพ (ผลตรวจร่างกาย) คุณสมบัติเฉพาะประเภทโควตา สบช. กุมภาพันธ์ (ก่อน 12:00 น.) 4 มีนาคม 2558 บันทึกผลการ ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

11 รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
ผู้สมัคร สบช. 4 - 8 มีนาคม 2558 4 มีนาคม 2558 ชำระเงินค่า ลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 วิทยาลัย 10 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 5 - 9 มีนาคม 2558 บันทึกผลการ การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1

12 ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
วิทยาลัย 13 มีนาคม 2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ตัวจริง รอบที่ 2 19 มีนาคม 2558 สบช. ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านการศึกษา คุณสมบัติด้านสุขภาพ (ผลตรวจร่างกาย) คุณสมบัติเฉพาะประเภทโควตา มีนาคม 2558 จัดเตรียม หลักฐานเอกสาร ผู้สมัคร มีนาคม (ก่อน 12:00 น.) สบช. บันทึกผลการ ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

13 รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
ผู้สมัคร สบช. มีนาคม 2558 21 มีนาคม 2558 ชำระเงินค่า ลงทะเบียนเรียน ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัย 25 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาใหม่ มีนาคม 2558 บันทึกผลการ การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

14 ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 3
วิทยาลัย 27 มีนาคม 2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ตัวจริง รอบที่ 3 1 เมษายน 2558 สบช. ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านการศึกษา คุณสมบัติด้านสุขภาพ (ผลตรวจร่างกาย) คุณสมบัติเฉพาะประเภทโควตา มีนาคม 2558 จัดเตรียม หลักฐานเอกสาร ผู้สมัคร 1 - 2 เมษายน (ก่อน 12:00 น.) สบช. บันทึกผลการ ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

15 รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3
ผู้สมัคร สบช. 4 - 5 เมษายน 2558 3 เมษายน 2558 ชำระเงินค่า ลงทะเบียนเรียน ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัย 7 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาใหม่ 5 - 6 เมษายน 2558 บันทึกผลการ การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

16 รายงานตัวเข้าศึกษา ระบบสอบตรง
ผู้สมัคร ภายใน 17 เมษายน 2558 2 สิงหาคม 2558 แจ้งสละสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวเข้าศึกษา

17 ซอฟต์แวร์ระบบการรับสมัครฯ <ผู้สมัคร>

18 การบันทึกรายชื่อนักศึกษาใหม่ระบบคัดตรงจากพื้นที่

19 หน้าบันทึกรายชื่อนักศึกษาใหม่ระบบคัดตรงจากพื้นที่
แก้ รูปหน้าแรกของเว็บ

20 การลงทะเบียนเป็นสมาชิก ระบบรับสมัครฯ

21 หน้าแรก แก้ รูปหน้าแรกของเว็บ

22 การลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบฯ

23 การลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบฯ (ต่อ)
ดู วันเดือนปีเกิด

24 การเข้าสู่ระบบ

25 การลืมรหัสผ่าน

26 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

27 เลือกกลุ่มผู้สมัคร แก้รูป

28 เงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษา
แก้รูป

29 การบันทึกข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

30 การบันทึกข้อมูลการสมัคร

31 การบันทึกข้อมูลการสมัคร (ต่อ)

32 การบันทึกข้อมูลการสมัคร (ต่อ)

33 การเลือกหลักสูตร

34 การเลือกหลักสูตร (ต่อ)

35 การตรวจสอบใบสมัคร

36 การตรวจสอบใบสมัคร (ต่อ)

37 การตรวจสอบใบสมัคร (ต่อ)

38 การยืนยันใบสมัคร

39 การยืนยันใบสมัคร (ต่อ)

40 การยืนยันใบสมัคร (ต่อ)

41 การยืนยันใบสมัคร (ต่อ)

42 การพิมพ์ใบชำระเงิน

43 การพิมพ์ใบชำระเงิน (ต่อ)

44 และแก้ไขข้อมูลการสมัคร
ประวัติการสมัคร และแก้ไขข้อมูลการสมัคร

45 ประวัติการสมัคร

46 การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2

47 การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2

48 การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2 (ต่อ)

49 ระบบการรับสมัครฯ <วิทยาลัย> บันทึกผลสัมภาษณ์

50 ขั้นตอนการทำงาน

51 ขั้นตอนการทำงาน บันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
วิทยาลัย 22 กุมภาพันธ์ 2557 บันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) ยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์

52 ตัวอย่างจอภาพ การค้นหา การบันทึกผล และรายงานต่างๆ
ตัวอย่างจอภาพ การค้นหา การบันทึกผล และรายงานต่างๆ

53 การค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร (เริ่มทำใบสมัคร)
คลิกดูรายละเอียดของ ใบสมัคร

54 การค้นหาจำนวนหลักสูตรโควตาผู้สมัคร

55 ใบประกาศ ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์

56 ใบเซ็นชื่อ ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์

57 รายงานคะแนน ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

58 ใบบันทึกผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ใบบันทึกผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

59 การบันทึกผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

60 การบันทึกผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (ต่อ)

61 การยืนยันผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

62 ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

63 ระบบการรับสมัครฯ <วิทยาลัยสถานศึกษา> บันทึกผลการชำระเงิน การรายงานตัวเข้าศึกษา

64 ขั้นตอนการทำงาน

65 ขั้นตอนการทำงาน บันทึกผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา
7 – 11 มิถุนายน 2557 บันทึกผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิทยาลัย 13 มิถุนายน 2557 บันทึกผลการรายงานตัว ส่งรายงานผลการรายงานตัว

66 ตัวอย่างจอภาพ การบันทึกผล และรายงานต่างๆ

67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

68 การบันทึกผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา

69 การบันทึกผลการรายงานตัว

70 ตอบข้อซักถาม

71 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ตรวจเอกสารหลักฐาน การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา จ่ายแล้ว สถานะยังไม่ขึ้น บันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ชำระเงิน ล่าช้า รอหลักฐาน รอผ่านกก.ตัดสินใจ การตรวจสอบคุณสมบัติของประเภทโควตา อสม. ไม่เป็นจริงในบางจังหวัด อายุการเป็นอสม.

72 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
วิทยาลัย การตรวจเอกสารหลักฐานในวันสัมภาษณ์ มีความผิดพลาดน้อยลงส่วนใหญ่จะไม่บันทึกเหตุผลของการไม่ให้ผ่านสัมภาษณ์ สถาบันพระบรมราชชนก ๑ การรับนักศึกษาได้ไม่ครบตามแผนผลิต ในปีนี้มีจำนวนที่ขาด มากกว่าทุกปี รายละเอียดตามสรุปผลการรับนักศึกษาปี ๒๕๕๖ โดยปัจจัยส่งเสริม ดังนี้ ๑.๑ สัดส่วนการรับ ระบบสอบตรงควรเพิ่มสัดส่วนการรับให้มากขึ้น ๑.๒ โควตานักเรียนกองทุนเสมาฯ/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มีผู้สมัครไม่ครบ ๑) ผู้สมัครไม่รู้ ๒) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ๓) เมื่อคัดเลือกผ่านเข้ามาแล้วขาดคุณสมบัติ

73 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ต่อ)
สถาบันพระบรมราชชนก ๑.๓โควตากรมการแพทย์ไม่จำกัดภูมิลำเนา (เรียนที่วพบ.ยะลา) ได้แก้ปัญหาโดยกำหนดโควตาเฉพาะสถานที่เรียน วพบ.ยะลา ซึ่งทำให้การคัดเลือกได้ครบตามที่กำหนด ๑.๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ไม่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เป็นโควตาจังหวัด แต่ให้นักศึกษาทำสัญญาผูกพันจ้างงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ๑.๕ โควตาสำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ไม่ครบ เนื่องจากไม่ได้ดึงข้อมูล ตัวสำรองจากฐานระบบในภาพรวมทั้งประเทศ ๑.๖ การเรียกเพิ่มเติมล่าช้า เนื่องจากต้องคัดกรองหลักสูตร ๔ ปีก่อน ๑.๗ บางหลักสูตรมีผู้สมัครจำนวนน้อย ทำให้ไม่มีตัวสำรอง ๑.๘ ผู้สมัครไม่เข้าใจหลักสูตรที่เรียน เมื่อเข้ามาเรียนแล้วก็ลาออก ๑.๙ มีนโยบายให้งดรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๑.๑๐ บางอำเภอคัดเลือกให้ได้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ เนื่องจากนำไปร่วมกับโควตาจังหวัด

74 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ต่อ)
สถาบันพระบรมราชชนก ๒.ให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขแบบฟอร์มการตรวจร่างกายปัญหาอยู่ที่แพทย์ไม่สรุปผลการตรวจและตัดสิน และในบางกรณีแพทย์สรุปผลให้เรียนได้ทั้งๆที่เด็กอยู่ในสภาพไม่สามารถเรียนได้ ๓.โควตาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีประเภทโควตาให้เลือกเป็นจำนวนมากเกินไป ทำให้มีโอกาสในการเลือกหลักสูตร ๒ ปี ได้น้อย

75 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การแนะนำระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google