งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งอาจาร์ยสายฝน เอกกันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งอาจาร์ยสายฝน เอกกันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งอาจาร์ยสายฝน เอกกันทา
เรื่องรูปแบบระบบครือข่ายคอมพิมเตอร์ จัดทำโดย ดชกฤษณงศ์ เด่นดาวเรือง ชั้นม2/6เล่ขที่10 ส่งอาจาร์ยสายฝน เอกกันทา

2 เครือข่ายภายใน หรือ แลน (Local Area Network: LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน

3 เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร

4 เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network : MAN)

5 เครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ แคน (Controller area network) : CAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller unit: MCU)

6 เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ แพน (Personal area network) : PAN) เป็นเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล เช่น โน้ตบุ๊ก มือถือ อาจมีสายหรือไร้สายก็ได้


ดาวน์โหลด ppt ส่งอาจาร์ยสายฝน เอกกันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google