งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องรูปแบบระบบครือข่าย คอมพิมเตอร์ จัดทำโดย ดชกฤษณงศ์ เด่น ดาวเรือง ชั้นม 2/6 เล่ขที่ 10 ส่งอาจาร์ยสายฝน เอกกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องรูปแบบระบบครือข่าย คอมพิมเตอร์ จัดทำโดย ดชกฤษณงศ์ เด่น ดาวเรือง ชั้นม 2/6 เล่ขที่ 10 ส่งอาจาร์ยสายฝน เอกกันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องรูปแบบระบบครือข่าย คอมพิมเตอร์ จัดทำโดย ดชกฤษณงศ์ เด่น ดาวเรือง ชั้นม 2/6 เล่ขที่ 10 ส่งอาจาร์ยสายฝน เอกกันทา

2 เครือข่ายภายใน หรือ แลน (Local Area Network: LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียง กัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายใน อาคารเดียวกัน แลนLAN

3 เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร แวนWAN

4 เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network : MAN) แมนMAN

5 เครือข่ายของการติดต่อระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ แคน (Controller area network) : CAN) เป็นเครือข่าย ที่ใช้ติดต่อกันระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller unit: MCU) แคนCAN ไมโครคอนโทรลเลอร์

6 เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ แพน (Personal area network) : PAN) เป็นเครือข่ายระหว่าง อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล เช่น โน้ตบุ๊ก มือถือ อาจมีสาย หรือไร้สายก็ได้ แพน PAN


ดาวน์โหลด ppt เรื่องรูปแบบระบบครือข่าย คอมพิมเตอร์ จัดทำโดย ดชกฤษณงศ์ เด่น ดาวเรือง ชั้นม 2/6 เล่ขที่ 10 ส่งอาจาร์ยสายฝน เอกกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google