งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mathematics For Sccondary 4 ค 31101 ok Teacher Mr.Chaweng Chitprasan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mathematics For Sccondary 4 ค 31101 ok Teacher Mr.Chaweng Chitprasan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mathematics For Sccondary 4 ค 31101 ok Teacher Mr.Chaweng Chitprasan

2 ok Exercises 2.2 Page… 50 Home work 1. จงตรวจสอบว่าผลสรุปต่อไปนี้สมเหตุสมผล หรือไม่ โดยใช้แผนภาพ 5. เหตุ 1) สุนัขบางตัวมีขนยาว 2) มอมเป็นสุนัขของฉัน ผล มอมเป็นสุนัขที่มีขนยาว 6. เหตุ 1) ม้าทุกตัวมีสี่ขา 2) ไม่มีสัตว์ที่มีสี่ขาตัวใดที่บินได้ ผล ไม่มีม้าตัวใดบินได้

3 ok Exercises 2.2 Page… 50 Home work 1. จงตรวจสอบว่าผลสรุปต่อไปนี้สมเหตุสมผล หรือไม่ โดยใช้แผนภาพ 7 เหตุ 1) ไม่มีจำนวนเฉพาะตัวใดหารด้วย 2 ลงตัว 2) 21 หารด้วย 2 ไม่ลงตัว ผล 21 เป็นจำนวนเฉพาะ 8. เหตุ 1) วันที่ฝนตกทั้งวันจะมีท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวัน 2) วันนี้มีท้องฟ้ามืดครึ้ม ผล วันนี้มีฝนตกทั้งวัน

4 ok Exercises 2.2 Page… 50 Home work 1. จงตรวจสอบว่าผลสรุปต่อไปนี้สมเหตุสมผล หรือไม่ โดยใช้แผนภาพ 9. เหตุ 1) แมวบางตัวมีสองขา 2) นกทุกตัวมีสองขา ผล นกบางตัวเป็นแมว 10 เหตุ 1) ชายไทยทุกคนจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ 2) มานะเป็นคนไทย ผล มานะจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ GSP

5 Good-byeThank


ดาวน์โหลด ppt Mathematics For Sccondary 4 ค 31101 ok Teacher Mr.Chaweng Chitprasan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google