งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.. 1) ประธานย้ายไปเป็น กรรม วางไว้หลัง by อยู่ในรูปของกรรม 2) กรรมย้ายไปเป็นประธาน อยู่ในรูปของประธาน เช่น I love her. She is loved by me. 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.. 1) ประธานย้ายไปเป็น กรรม วางไว้หลัง by อยู่ในรูปของกรรม 2) กรรมย้ายไปเป็นประธาน อยู่ในรูปของประธาน เช่น I love her. She is loved by me. 3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 โดย.. 1) ประธานย้ายไปเป็น กรรม วางไว้หลัง by อยู่ในรูปของกรรม 2) กรรมย้ายไปเป็นประธาน อยู่ในรูปของประธาน เช่น I love her. She is loved by me. 3) ใช้ Verb to be ที่มีรูปกริยาเดียวกับกริยาแท้ ของประโยค 4) กริยาแท้ของประโยค เปลี่ยนเป็น กริยาช่องที่ 3 โดย.. 1) ประธานย้ายไปเป็น กรรม วางไว้หลัง by อยู่ในรูปของกรรม 2) กรรมย้ายไปเป็นประธาน อยู่ในรูปของประธาน เช่น I love her. She is loved by me. 3) ใช้ Verb to be ที่มีรูปกริยาเดียวกับกริยาแท้ ของประโยค 4) กริยาแท้ของประโยค เปลี่ยนเป็น กริยาช่องที่ 3 I love her. She is loved by me.

6 V1 Is / am / are V 2 Was/were V3 been V1ing Being V1 หลัง กริยาช่วย be

7 Past Simple Tense S +V2 Past Progressive Tense S + was/were+ V1 ing Past Perfect Tense S + had + V3 Present Perfect Tense S + have/has + V3 Present Progressive Tense S + is/am/are + V1 ing Simple Present Tense S + V1 Future Simple Tense S + will/shall + V1 Future Progressive Tense S + will + be+ V1 ing Future Perfect Tense S + will + have+ V3

8 Past Simple Tense S +was/were +V3 Past Progressive Tense S + was/were+ being + V3 Past Perfect Tense S + had + been + V3 Present Perfect Tense S + have/has + been + V3 Present Progressive Tense S + is/am/are + being + V3 Simple Present Tense S + is/am/are + V3 Future Simple Tense S + will/shall + be + V3 Future Progressive Tense S + will + be+ being + V3 Future Perfect Tense S + will + have + been + V3

9 S+ V2 S +was/were +V3 S + was/were +Ving S + was/were+ being + V3 S + had + V3 S + had + been + V3 S + have/has + V3 S + have/has + been + V3 S + is/am /are + Ving S + is/am/are + being + V3 S + V1 S + is/am/are + V3 S + will/shall +V1 S + will/shall + be + V3 S + will + be +Ving S + will + be+ being + V3 S + will + have + V3 S + will + have + been + V3

10 S+ V2+ O S +was/were +V3 by O S + was/were +Ving+ O S + was/were+ being + V3 by O S + had + V3+ O S + had + been + V3 by O S + have/has + V3+ O S + have/has + been + V3 by O S + is/am /are + Ving+ O S + is/am/are + being + V3 by O S + V1+ O S + is/am/are + V3 by O S + will/shall +V1+ O S + will/shall + be + V3 by O S + will + be +Ving+ O S + will + be+ being + V3 by O S + will + have + V3+ O S + will + have + been + V3 by O

11 All girls around the brave boy love him. A blind girl wrote the best writing. I think we can sell our new car “March 2010” all over Asia.

12 The brave boy is loved by all girls around him. The best writing was written by a blind girl. I think our new car “ March 2010” can be sold all over Asia.

13 The brave boy is loved by all girls around him. All girls around the brave boy love him. The best writing was written by a blind girl. A blind girl wrote the best writing. I think our new car “ March 2010” can be sold all over Asia. I think we can sell our new car “March 2010” all over Asia.

14 The young are singing “I’m yours”. The chef was preparing dinner when my friends and I arrived the wedding party Students will be taking the O-net exam in March.

15 “I’m yours” is being sung by the young. Dinner was being prepared when my friends and I arrived the wedding party. The O-net exam will be being taken by students in March.

16 “I’m yours” is being sung by the young. The young are singing “I’m yours”. Dinner was being prepared when my friends and I arrived the wedding party. The chef was preparing dinner when my friends and I arrived the wedding party The O-net exam will be being taken by students in March. Students will be taking the O-net exam in March.

17 People all over the world have studied English. He had taken a lot of pills before he went to the bed. They will have built the house already by the time she comes from England.

18 English has been studied all over the world. A lot of pills had been taken by him before he went to the bed. The house will have been built already by the time she comes from England.

19 English has been studied all over the world. People all over the world have studied English. A lot of pills had been taken by him before he went to the bed. He had taken a lot of pills before he went to the bed. The house will have been built already by the time she comes from England. They will have built the house already by the time she comes from England.

20 The brave boy is loved by all girls around him. All girls around the brave boy love him. The best writing was written by a blind girl. A blind girl wrote the best writing. I think our new car “ March 2010” can be sold all over Asia. I think we can sell our new car “March 2010” all over Asia. “I’m yours” is being sung by the young. The young are singing “I’m yours”. The chef was preparing dinner when my friends and I arrived the wedding party Dinner was being prepared when my friends and I arrived the wedding party. The O-net exam will be being taken by students in March. Students will be taking the O-net exam in March. English has been studied all over the world. People all over the world have studied English. A lot of pills had been taken by him before he went to the bed. He had taken a lot of pills before he went to the bed. The house will have been built already by the time she comes from England. They will have built the house already by the time she comes from England.


ดาวน์โหลด ppt โดย.. 1) ประธานย้ายไปเป็น กรรม วางไว้หลัง by อยู่ในรูปของกรรม 2) กรรมย้ายไปเป็นประธาน อยู่ในรูปของประธาน เช่น I love her. She is loved by me. 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google