งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PASSIVE VOICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PASSIVE VOICE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PASSIVE VOICE

2 Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยา กริยาจะเป็น transitive verb หรือintransitive Verb ก็ได้ She hates exercising. The baby was crying.

3 Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ
คิดล้ำก่อนใคร กริยาของ Passive ควรเป็น transitive Verb หรือ intransitive Verb

4 Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ กริยาจะเป็น transitive verb เท่านั้น
Cindy was arrested for stealing. A vase was placed on her table.

5 โครงสร้างประโยค Passive Voice บังคับให้ประกอบด้วย Verb to be + Verb 3
โดย ) ประธานย้ายไปเป็น กรรม วางไว้หลัง by อยู่ในรูปของกรรม ) กรรมย้ายไปเป็นประธาน อยู่ในรูปของประธาน เช่น I love her. She is loved by me. 3) ใช้ Verb to be ที่มีรูปกริยาเดียวกับกริยาแท้ ของประโยค ) กริยาแท้ของประโยค เปลี่ยนเป็น กริยาช่องที่ 3 I love her. She is loved by me.

6 เปรียบเทียบรูปของกริยาแท้ กับ Verb to be
Is / am / are V 2 Was/were V3 been V1ing Being V1 หลังกริยาช่วย be

7 โครงสร้าง ประโยค Active Voice
Past Simple Tense S +V2 Past Progressive Tense S + was/were+ V1 ing Past Perfect Tense S + had + V3 Present Perfect Tense S + have/has + V3 Present Progressive Tense S + is/am/are + V1 ing Simple Present Tense S + V1 Future Simple Tense S + will/shall + V1 Future Progressive Tense S + will + be+ V1 ing Future Perfect Tense S + will + have+ V3

8 โครงสร้าง ประโยค Passive Voice
Past Simple Tense S +was/were +V3 Past Progressive Tense S + was/were+ being + V3 Past Perfect Tense S + had + been + V3 Present Perfect Tense S + have/has + been + V3 Present Progressive Tense S + is/am/are + being + V3 Simple Present Tense S + is/am/are + V3 Future Simple Tense S + will/shall + be + V3 Future Progressive Tense S + will + be+ being + V3 Future Perfect Tense S + will + have + been + V3

9 โครงสร้าง ประโยค Active/ Passive
S+ V2 S +was/were +V3 S + was/were +Ving S + was/were+ being + V3 S + had + V3 S + had + been + V3 S + have/has + V3 S + have/has + been + V3 S + is/am /are + Ving S + is/am/are + being + V3 S + V1 S + is/am/are + V3 S + will/shall +V1 S + will/shall + be + V3 S + will + be +Ving S + will + be+ being + V3 S + will + have + V3 S + will + have + been + V3

10 โครงสร้าง ประโยค Active/ Passive
S+ V2+ O S +was/were +V3 by O S + was/were +Ving+ O S + was/were+ being + V3 by O S + had + V3+ O S + had + been + V3 by O S + have/has + V3+ O S + have/has + been + V3 by O S + is/am /are + Ving+ O S + is/am/are + being + V3 by O S + V1+ O S + is/am/are + V3 by O S + will/shall +V1+ O S + will/shall + be + V3 by O S + will + be +Ving+ O S + will + be+ being + V3 by O S + will + have + V3+ O S + will + have + been + V3 by O

11 Simple Sentences All girls around the brave boy love him.
A blind girl wrote the best writing. I think we can sell our new car “March 2010” all over Asia.

12 Simple Sentences The brave boy is loved by all girls around him.
The best writing was written by a blind girl. I think our new car “ March 2010” can be sold all over Asia.

13 Simple Sentences The brave boy is loved by all girls around him.
All girls around the brave boy love him. The best writing was written by a blind girl. A blind girl wrote the best writing. I think our new car “ March 2010” can be sold all over Asia. I think we can sell our new car “March 2010” all over Asia.

14 Progressive Sentences
The young are singing “I’m yours”. The chef was preparing dinner when my friends and I arrived the wedding party Students will be taking the O-net exam in March.

15 Progressive Sentences
“I’m yours” is being sung by the young. Dinner was being prepared when my friends and I arrived the wedding party. The O-net exam will be being taken by students in March.

16 Progressive Sentences
“I’m yours” is being sung by the young. The young are singing “I’m yours”. Dinner was being prepared when my friends and I arrived the wedding party. The chef was preparing dinner when my friends and I arrived the wedding party The O-net exam will be being taken by students in March. Students will be taking the O-net exam in March.

17 Perfect Sentences People all over the world have studied English.
He had taken a lot of pills before he went to the bed. They will have built the house already by the time she comes from England.

18 Perfect Sentences English has been studied all over the world.
A lot of pills had been taken by him before he went to the bed. The house will have been built already by the time she comes from England.

19 Perfect Sentences English has been studied all over the world.
People all over the world have studied English. A lot of pills had been taken by him before he went to the bed. He had taken a lot of pills before he went to the bed. The house will have been built already by the time she comes from England. They will have built the house already by the time she comes from England.

20 Active and Passive Sentences
The brave boy is loved by all girls around him. All girls around the brave boy love him. The best writing was written by a blind girl. A blind girl wrote the best writing. I think our new car “ March 2010” can be sold all over Asia. I think we can sell our new car “March 2010” all over Asia. “I’m yours” is being sung by the young. The young are singing “I’m yours”. The chef was preparing dinner when my friends and I arrived the wedding party Dinner was being prepared when my friends and I arrived the wedding party. The O-net exam will be being taken by students in March. Students will be taking the O-net exam in March. English has been studied all over the world. People all over the world have studied English. A lot of pills had been taken by him before he went to the bed. He had taken a lot of pills before he went to the bed. The house will have been built already by the time she comes from England. They will have built the house already by the time she comes from England.


ดาวน์โหลด ppt PASSIVE VOICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google