งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การหาเส้นทางที่สั้น ที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การหาเส้นทางที่สั้น ที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การหาเส้นทางที่สั้น ที่สุด

2 ความแตกต่างของ Minimum Spaning Tree กับ Dijkstra’s Algorithm Minimum Spaning Tree ใช้หาการ เชื่อมโยงโหนดทั้งหมด Dijkstra’s Algorithm ใช้หาเส้นทาง ระหว่าง 2 จุด

3 ตัวอย่างการหาต้นไม้กระจาย ทั่วกราฟที่มีน้ำหนักต่ำสุด A C BD E 2 4 3 7 5 1 6 VABCDEVABCDE TU น้ำหนัก E,C 1 ECEC E,B 3 BB,A 2 AA,D 4 D

4 Dijkstra’s Algorithm A C BD E 1 2 1 7 5 1 6 Z 1

5 Edsger Wybe Dijkstra 1930 - 2002

6 Dijkstra’s Algorithm เป็นวิธีการที่ใช้ในการหา เส้นทางที่สั้นที่สุด จากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดสุดท้าย อาศัยหลักการ update ระยะทาง หากระยะทางไปถึงจุดนั้นใหม่ สั้นกว่าเส้นทางเดิม ให้ใช้ เส้นทางใหม่แทน

7 Dijkstra’s Algorithm Set ค่าเริ่มต้นให้ทุกจุดมีค่าเป็น อนันต์ While ( เลือกยังไม่ครบทุกโหนด ) { เลือกจุดที่สั้นที่สุดใส่ list ส่งข้อมูลไปยังจุดอื่นๆที่จุดนั้น เชื่อมต่ออยู่ หากเส้นทางใหม่สั้นกว่าให้ใช้ เส้นทางใหม่ }

8 ตัวอย่างการหาเส้นทางที่ สั้นที่สุด จาก a-z -0∞∞∞∞∞ a02(a)3(a)∞∞∞ Sabcdez a,b02(a)3(a)7(a,b)4(a,b)∞ a,b,c02(a)3(a)7(a,b)4(a,b)∞ a,b,c,e02(a)3(a)5(a,b,e)4(a,b)8(a,b,e) a,b,c,e,d02(a)3(a)5(a,b,e)4(a,b)7(a,b,e,d) a,b,c,e,d,z a b c d e z 2 3 2 5 5 1 2 4

9 Ex2 -0 ∞∞∞ ∞ ∞∞ ∞ Sa bcdefg z 5 5 a b c d e f 4 3 2 6 1 5 g z 3 2 7 4 a0 4(a)3(a)∞ ∞ ∞∞ ∞ a,c0 4(a)3(a)6(a,c) 9(a,c) ∞∞ ∞ a,c,b0 4(a)3(a)6(a,c) 9(a,c) ∞∞ ∞ a,c,b,d0 4(a)3(a)6(a,c) 7(a,c,d) 11(a,c,d)∞ ∞ a,c,b,d,e0 4(a)3(a)6(a,c) 7(a,c,d) 11(a,c,d)12(a,c,d,e) ∞ a,c,b,d,e,f0 4(a)3(a)6(a,c) 7(a,c,d) 11(a,c,d)12(a,c,d,e) 18(a,c,d,f) a,c,b,d,e,f,g0 4(a)3(a)6(a,c) 7(a,c,d) 11(a,c,d)12(a,c,d,e) 16(a,c,d,e,g) a,c,b,d,e,f,g,z


ดาวน์โหลด ppt ค 32211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การหาเส้นทางที่สั้น ที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google