งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชัน ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชัน ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชัน ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ฟังก์ชัน (function) เป็นการนำกลุ่มของคำสั่งที่มีการใช้บ่อยนำมา รวมกัน แต่ละฟังก์ชันจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากฟังก์ชัน main() แล้ว ในภาษาซีสามารถมี ฟังก์ชันอื่นๆอีกกี่ฟังก์ชันก็ได้ การเรียกใช้ฟังก์ชันจะเริ่มต้นที่ฟังก์ชัน main()

3 รูปแบบของฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลชื่อฟังก์ชัน ( ค่าที่ส่งมา ) { การประกาศตัวแปรภายใน คำสั่งต่างๆ [return] }

4 โดยที่ ชนิดข้อมูลคือชนิดของข้อมูลที่ฟังก์ชันนี้จะ ส่งกลับ ถ้าไม่มีการส่งกลับจะใช้คำว่า void ชื่อฟังก์ชันคือชื่อของกลุ่มคำสั่งนั้นๆ จะต้อง ตั้งตามกฎการตั้งชื่อตัวแปร ค่าที่ส่งมาคือจุดที่ใช้ในการกำหนดค่าตัวแปร สำหรับรับค่าที่ส่งมา การประกาศตัวแปรภายในคือ การประกาศตัวแปร ที่ใช้เฉพาะภายในฟังก์ชันนั้นๆ คำสั่งต่างๆคือ ชุดของคำสั่งที่อยู่ในฟังก์ชัน นั้นๆ return ใช้ในการคืนค่าไปให้กับจุดที่เรียก

5 รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน ชื่อฟังก์ชัน (a1,a2, …, an); โดยที่ ชื่อฟังก์ชันคือ ชื่อฟังก์ชันที่ต้องการเรียกใช้ a1, a2, …, an คือ ข้อมูลที่ต้องส่งไป การใช้งานฟังก์ชันจะต้องประกาศฟังก์ชันและ กำหนดคำสั่งไว้ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ การ กำหนดคำสั่งนั้นสามารถเขียนไว้ด้านบนหรือ ด้านล่างของฟังก์ชัน main() ได้ แต่จะต้องประกาศ ฟังก์ชันไว้ก่อนฟังก์ชัน main() เท่านั้น

6 ตัวอย่างที่ 13.1 การใช้ฟังก์ชันที่ไม่มี การส่งกลับ #include // ประกาศฟังก์ชัน void underline() { printf(“________________”); } int main() { printf(“Example of function \n”); underline(); getchar(); return 0; }

7 ตัวอย่างที่ 13.2 การใช้ฟังก์ชันที่ ส่งค่าไปแต่ไม่ส่งค่ากลับ #include // ประกาศฟังก์ชัน void underline(int num) { int count; for (count=0;count { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2183889/slides/slide_7.jpg", "name": "ตัวอย่างที่ 13.2 การใช้ฟังก์ชันที่ ส่งค่าไปแต่ไม่ส่งค่ากลับ #include // ประกาศฟังก์ชัน void underline(int num) { int count; for (count=0;count

8 ผลการทำงาน Show 2 lines ________________ Show 3 lines ________________

9 ตัวอย่างที่ 13.3 การใช้ฟังก์ชันที่ ส่งค่าไปและส่งค่ากลับ #include // ประกาศฟังก์ชัน int square(int num) { return (num * num); } int main() { int a=7; printf(“Square of %d is %d\n”,a,square(a)); getchar(); return 0; }

10 ผลการทำงาน Square of 7 is 49


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชัน ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google