งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำซ้ำด้วยคำสั่ง while

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำซ้ำด้วยคำสั่ง while"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำซ้ำด้วยคำสั่ง while
ง40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 คำสั่ง do…while เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆกันจนกว่าจะครบจำนวนรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะเริ่มการทำงานคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ภายในก่อนแล้วจึงค่อยตรวจสอบเงื่อนไขว่ายังเป็นจริงอยู่หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่จะวนกลับไปทำงานคำสั่งที่อยู่ภายในใหม่ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะออกไปทำงานภายนอก

3 รูปแบบ คำสั่ง do…while
คำสั่งที่ 1; คำสั่งที่ 2; } while (เงื่อนไขการทำงานซ้ำ) ;

4 การทำงานคำสั่ง do…while
คำสั่งที่ 1 ; คำสั่งที่ 2 ; เงื่อนไข จริง เท็จ

5 ข้อควรระวัง! ในการทำงานจริงควรจะมีการเพิ่มค่าหรือลดค่าตัวแปรที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข มิฉะนั้นเงื่อนไขจะเป็นจริงตลอดทำให้เกิดการทำงานซ้ำแบบไม่รู้จบ

6 ตัวอย่างที่ 10.1 การใช้คำสั่ง do…while
<html> <head><title>ตัวอย่างการใช้คำสั่ง do…while</title> </head> <body> <script language=JavScript> var i=1; do { document.write (i + “ ”); i++; } while (i < 10) ; </script> </body> </html> ", "width": "800" }

7 คำสั่ง while เป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานมีรูปแบบคล้ายกับคำสั่ง do…while แต่ต่างกันที่คำสั่ง while จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำงานนั่นคือ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำงานคำสั่งที่อยู่ภายในแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะหยุดทำงานคำสั่งภายใน

8 รูปแบบ คำสั่ง while while (เงื่อนไข) { คำสั่งที่ 1; คำสั่งที่ 2; }

9 การทำงานคำสั่ง while เงื่อนไข คำสั่งที่ 1 ; คำสั่งที่ 2 ; จริง เท็จ

10 ตัวอย่างที่ 10.2 การใช้คำสั่ง while
<html> <head><title>ตัวอย่างการใช้คำสั่ง while</title> </head> <body> <script language=JavaScript> var i=1; while (i <10 ){ document.write (i + “ ”); i++; } </script> </body> </html> ", "width": "800" }


ดาวน์โหลด ppt การทำซ้ำด้วยคำสั่ง while

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google