งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำซ้ำด้วย คำสั่ง while ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำซ้ำด้วย คำสั่ง while ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำซ้ำด้วย คำสั่ง while ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 คำสั่ง do…while เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดให้โปรแกรม ทำงานซ้ำๆกันจนกว่าจะครบจำนวน รอบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะเริ่ม การทำงานคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ภายใน ก่อนแล้วจึงค่อยตรวจสอบเงื่อนไขว่า ยังเป็นจริงอยู่หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขยังเป็น จริงอยู่จะวนกลับไปทำงานคำสั่งที่อยู่ ภายในใหม่ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะ ออกไปทำงานภายนอก เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดให้โปรแกรม ทำงานซ้ำๆกันจนกว่าจะครบจำนวน รอบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะเริ่ม การทำงานคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ภายใน ก่อนแล้วจึงค่อยตรวจสอบเงื่อนไขว่า ยังเป็นจริงอยู่หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขยังเป็น จริงอยู่จะวนกลับไปทำงานคำสั่งที่อยู่ ภายในใหม่ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะ ออกไปทำงานภายนอก

3 รูปแบบ คำสั่ง do…while do { do { คำสั่งที่ 1; คำสั่งที่ 1; คำสั่งที่ 2; คำสั่งที่ 2; … } while ( เงื่อนไขการทำงาน ซ้ำ ) ; } while ( เงื่อนไขการทำงาน ซ้ำ ) ;

4 การทำงานคำสั่ง do…while คำสั่งที่ 1 ; คำสั่งที่ 2 ; เงื่อนไข จริง เท็จ

5 ข้อควรระวัง ! ในการทำงานจริงควรจะมี การเพิ่มค่าหรือลดค่าตัวแปร ที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข มิฉะนั้นเงื่อนไขจะเป็นจริง ตลอดทำให้เกิดการทำงาน ซ้ำแบบไม่รู้จบ ในการทำงานจริงควรจะมี การเพิ่มค่าหรือลดค่าตัวแปร ที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข มิฉะนั้นเงื่อนไขจะเป็นจริง ตลอดทำให้เกิดการทำงาน ซ้ำแบบไม่รู้จบ

6 ตัวอย่างที่ 10.1 การใช้คำสั่ง do…while ตัวอย่างการใช้คำสั่ง do…while var i=1; do { document.write (i + “ ”); i++; } while (i < 10) ;

7 คำสั่ง while เป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุม การทำงานมีรูปแบบคล้ายกับ คำสั่ง do…while แต่ต่างกันที่ คำสั่ง while จะทำการ ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะ ทำงานนั่นคือ ถ้าเงื่อนไขเป็น จริงให้ทำงานคำสั่งที่อยู่ภายใน แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะหยุด ทำงานคำสั่งภายใน เป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุม การทำงานมีรูปแบบคล้ายกับ คำสั่ง do…while แต่ต่างกันที่ คำสั่ง while จะทำการ ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะ ทำงานนั่นคือ ถ้าเงื่อนไขเป็น จริงให้ทำงานคำสั่งที่อยู่ภายใน แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะหยุด ทำงานคำสั่งภายใน

8 รูปแบบ คำสั่ง while while ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ 1; คำสั่งที่ 2; … }

9 การทำงานคำสั่ง while เงื่อนไ ข คำสั่งที่ 1 ; คำสั่งที่ 2 ; จริง เท็จ

10 ตัวอย่างที่ 10.2 การใช้คำสั่ง while ตัวอย่างการใช้คำสั่ง while var i=1; while (i <10 ){ document.write (i + “ ”); i++; }


ดาวน์โหลด ppt การทำซ้ำด้วย คำสั่ง while ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google