งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนเข้มแข็ง... คน เข้มแข็ งรักคน อื่นใน ความ เงียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนเข้มแข็ง... คน เข้มแข็ งรักคน อื่นใน ความ เงียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คนเข้มแข็ง...

3 คน เข้มแข็ งรักคน อื่นใน ความ เงียบ

4 คนเข้มแข็งให้ ความสุขแก่ คนอื่นแม้ว่าตนเอง ลำบาก

5 คน เข้มแข็ ง พยาย ามให้ อภัย แก่คน ที่ไม่ ควร ให้ อภัย

6 คนเข้มแข็งรอคอย แม้ว่าเขาไม่เชื่อ อีกคนหนึ่งจะกลับมา

7 คน เข้มแข็ง รักษา ความสงบ เมื่อหมด ความหวัง

8 คน เข้มแข็ง แสดง ความรู้สึ ก ยินดี ถึงแม้ ว่าเขาจะ ไม่ รู้สึกเลย

9 คน เข้มแข็ งยิ้ม แม้เขา อยาก ร้องไห้

10 คนเข้มแข็ง แผ่ เมตตา แม้ ต่อคน เกลียดเขา

11 คนเข้มแข็ง เงียบแม้ว่าเขา อยากให้ทุกคน รู้ถึง ความทุกข์ใจ ของเขา

12 คนเข้มแข็งให้ความ บรรเทา เมื่อคนอื่นต้องการ ความบรรเทา

13 คน เข้มแข็ง ศรัทธา ถึงแม้ว่า จะไม่มี ความเชื่อ

14 ดังนั้น แม้ว่าเรา ผ่านความ ลำบาก และชีวิต นำความ ทุกข์ เราจงรัก และเป็น คนที่ เข้มแข็ง The end


ดาวน์โหลด ppt คนเข้มแข็ง... คน เข้มแข็ งรักคน อื่นใน ความ เงียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google