งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยิ้ม … ไม่มีค่าใช้จ่าย และให้คุณมหาศาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยิ้ม … ไม่มีค่าใช้จ่าย และให้คุณมหาศาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยิ้ม … ไม่มีค่าใช้จ่าย และให้คุณมหาศาล
SMILE ยิ้ม … ไม่มีค่าใช้จ่าย และให้คุณมหาศาล

2 ยิ้ม … เพิ่มความรวยให้แก่ผู้รับ โดยไม่ทำให้ผู้มอบจนลง
SMILE ยิ้ม … เพิ่มความรวยให้แก่ผู้รับ โดยไม่ทำให้ผู้มอบจนลง

3 ยิ้ม … เพียงชั่วขณะ แต่ผลที่ได้รับคงอยู่นิรันดร์
SMILE ยิ้ม … เพียงชั่วขณะ แต่ผลที่ได้รับคงอยู่นิรันดร์

4 SMILE ยิ้ม … ไม่มีใครที่ร่ำรวยจนไม่ต้องการหรือยากจน จนไม่สามารถให้ได้

5 ยิ้ม … นำพาความสุขให้แก่ทุกคน และทุกสถานที่
SMILE ยิ้ม … นำพาความสุขให้แก่ทุกคน และทุกสถานที่

6 SMILE ยิ้ม … เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ เป็นที่พึ่งของผู้เหนื่อยล้า … เป็นกำลังของผู้ที่พ่ายแพ้ เป็นดั่งแสงอาทิตย์สำหรับผู้โศกเศร้า และเป็นพลังสำหรับผู้หมดหวัง

7 ยิ้ม … ไม่สามารถที่จะยืม หรือซื้อกันได้
SMILE ยิ้ม … ไม่สามารถที่จะยืม หรือซื้อกันได้

8 ยิ้ม … ไม่มีใครต้องการยิ้มมากไปกว่าคนที่ไม่รู้จักที่จะยิ้ม
SMILE ยิ้ม … ไม่มีใครต้องการยิ้มมากไปกว่าคนที่ไม่รู้จักที่จะยิ้ม

9 มิตรภาพ คือ หนึ่งใจในสองร่าง
มิตรภาพ คือ หนึ่งใจในสองร่าง

10 มิตรภาพ … ไม่อาจสร้างขึ้นมาได้ หากปราศจาก ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
มิตรภาพ … เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ซึ่งยังต้องการข้อพิสูจน์อย่างสม่ำเสมอ มิตรภาพ … เป็นแบบฝึกหัดของจินตนาการอันบริสุทธิ์ และความศรัทธาอันสูงส่ง

11 จงดูแลเพื่อนของคุณ เหมือนที่คุณดูแลรูปภาพ และวางพวกเขาไว้ในจุดที่สว่างที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ยิ้ม … ไม่มีค่าใช้จ่าย และให้คุณมหาศาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google