งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกเสมือนจริง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต. ความหมายของโลกเสมือนจริง โลกเสมือนจริง หรือ Virtual Reality นั้น คือการ สร้างระบบขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งของหรือเหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกเสมือนจริง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต. ความหมายของโลกเสมือนจริง โลกเสมือนจริง หรือ Virtual Reality นั้น คือการ สร้างระบบขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งของหรือเหตุการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกเสมือนจริง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต

2 ความหมายของโลกเสมือนจริง โลกเสมือนจริง หรือ Virtual Reality นั้น คือการ สร้างระบบขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งของหรือเหตุการณ์ จำลองต่างๆ โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมนั้นจะ ทำหน้าที่ในการจำลองสิ่งแวดล้อมสามมิติเสมือน จริงที่มีความสามารถในการเรียนแบบการรับรู้ ชอง ประสาทสัมผัสของมนุษย์ต่อภาพของโลกภายนอก

3 ความเป็นมาของโลกเสมือนจริง Morton Heilig มีวิสัยทัศน์และแนวคิดเกี่ยวกับ การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ชม ภาพยนตร์ โดยการที่จะทำการกระตุ้นประสาท สัมผัสทุกส่วนของผู้ชมในขณะชมภาพยนตร์ ให้ พวกเขาดำดิ่งลงไปในเนื้อเรื่องมากที่สุด เขาได้ ประดิษฐ์ที่นั่งสำหรับชมภาพยนตร์คนเดียวขึ้นมา โดยให้ชื่อว่า Sensorama ซึ่งเครื่องนี้ ประกอบด้วย จอสามมิติ พัดลม เครื่องส่งกลิ่น ลำโพงสเตอริโอ และที่นั่งเคลื่อนไหวได้

4 ประเภทของโลกเสมือนจริง ในปัจจุบันมีระบบโลกเสมือนจริงอยู่ มากมายตามการใช้งานในแต่ละประเภท แต่ส่วนใหญ่แล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทดังนี้

5 1.Dektop VR คือระบบที่ใช้ จอคอมพิวเตอร์ธรรมดาจอเดียวหลายๆจอ ในการแสดงสิ่งแวดล้อมจำลองเสมือนจริง ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อม จำลองเสมือนจริงนั้นได้แต่ไม่ทั้งหมด

6 2.Video Mapping VR คือ ระบบโลก เสมือนจริงที่ใช้กล้องในการถ่ายภาพ ผู้ใช้งานแล้วเอาไปฉายที่โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสร้างภาพจำลองสองมิติ ของผู้ใช้งาน ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงระบบได้ทั้งหมด แต่การที่จะ โต้ตอบกับวัตถุที่อยู่รอบๆนั้นจะทำได้ยาก

7 3.Immersive VR คือ ระบบโลกเสมือนจริง ที่ใช้ชุดแว่น HMD ในการฉายภาพในระยะ ที่ใกล้กับตาของผู้ใช้งาน ให้เสียงในระบบหู และสามารถตอบสอบได้ว่า ผู้ใช้หันศีรษะ ไปทางทิศทางใด

8 4.Telepresence คือ ระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ มี่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ จริงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบังคับอุปกรณ์ เหล่านั้นไกลๆได้ อุปกรณ์นี้มีชื่อว่า หุ่นยนต์

9 5.Mixed Reality คือ เทคโนโลยีที่ ผสมผสานระหว่าง Telepresence กับโลก เสมือนจริง ซึ่งก่อให้เกิดระบบจำลองที่ สมบูรณ์ขึ้น ภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดย คอมพิวเตอร์จะนำไปประกอบกับข้อมูลที่ได้ จาก Telepresence หรืออาจรวมกับภาพ จริงด้วยก็ได้

10 การใช้เทคโนโลยีสร้างโลก เสมือนจริง จินตนาการของมนุษย์นั้นไม่มีขอบเขต จำกัด เนื่องจากมนุษย์มีประสบการณ์และ ความเพ้อฝันที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะ แสดงจินตนาการของตนเองออกมาให้เป็น รูปร่าง มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ สามมารถตอบสนองความต้องการเหล้านี้ ได้ ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจน เช่น การใช้ เทคนิคพิเศษในการสร้างภาพยนตร์

11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือน จริง การประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา 1. การใช้ e-learning ในการศึกษา ผู้เรียน สามารถจำลองตนเองในบทเรียนต่างๆได้ 2. การใช้ห้องสมุดดิจิทัลออนนไลน์ ห้องสมุดมีการจัดทำเอกสารและหนังสือ ต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ ทุกเวลา

12 การประยุกต์ใช้ด้านการปฏิบัติ 1. การฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ เช่น การ ผ่าตัด 2. การฝึกปฏิบัติการทหาร เช่น การบิน การ จู่โจมแระชิดตัว

13 ข้อดีของโลกเสมือนจริง การประยุกต์ใช้ระบบโลกเสมือนจริงในการ ทดลองสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองใน สภาน การณ์จริง ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ฝึกปฏิบัติ โดยใช้ระบบโลกเสมือนจริง ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ต่างๆ ได้มากกว่าทดลองจากสถานการณ์ จริงซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตสินค้า และบริการ

14 ช่วยสร้างสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไป ได้ โดยการเติมเต็มจินตนาการของมนุษย์ที่ มีอยู่ ในการสื่อสารนั้น ระบบเสมือนจริงจะทำให้ คู่สนทนามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เพราะ ได้สนทนาราวกับว่าอยู่ห้องเดียวกัน สร้างความสนุกสนานให้กับการเล่นเกมหรือ ชมภาพยนตร์ได้สมจริงมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โลกเสมือนจริง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต. ความหมายของโลกเสมือนจริง โลกเสมือนจริง หรือ Virtual Reality นั้น คือการ สร้างระบบขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งของหรือเหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google