งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การสร้างและการใช้งาน ฟังก์ชัน อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การสร้างและการใช้งาน ฟังก์ชัน อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การสร้างและการใช้งาน ฟังก์ชัน อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2 รู้จักกับฟังก์ชัน  ฟังก์ชัน (Function) คือ บล็อกของโค้ดหรือ โปรแกรมย่อยๆ ที่สามารถเรียกใช้งานได้จากจุด ใดๆ ก็ได้ใน Application  สามารถแยกเขียนฟังก์ชันสำหรับการทำงานเป็น ส่วนๆ ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการ แก้ไข  ข้อดีของฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันสามารถถูกเรียกใช้ ซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวน

3 ลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน

4 รูปแบบของฟังก์ชัน

5 5 การผ่านค่าให้ฟังก์ชัน เป็นการก็อปปี้ค่าที่จะผ่าน แล้วส่งไปให้ ฟังชันที่ต้องการ แม้ว่าภายในฟังก์ชันจะมี การเปลี่ยนแปลง ก็จะไม่มีผลใดๆ ต่อ ค่าที่อยู่นอกฟังก์ชันนั้น เป็นการผ่านค่าโดยการบอกตำแหน่ง หน่วยความจำที่เก็บ หากภายในฟังก์ชันมี การเปลี่ยนแปลงค่าที่ผ่านไปให้ จะส่งผล ต่อค่าที่อยู่นอกฟังก์ชันนั้น

6 6 การผ่านค่าให้ฟังก์ชัน

7

8

9 แบบฝึกหัด  จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลสองค่า และให้ส่ง ข้อมูลทั้งสองค่าให้กับฟังก์ชันชื่อ calculate() โดยฟังก์ชันนี้จะทำการบวกเลขสองจำนวนที่ รับมาดังกล่าว ซึ่งฟังก์ชันนี้ไม่มีการส่งค่ากลับ

10 แบบฝึกหัด  จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลให้กับ a,b ซึ่งเป็นความยาว ของความสูงและฐานของสามเหลี่ยม และส่งข้อมูล ให้กับฟังก์ชันต่างๆ ดังนี้  ฟังก์ชัน Area() ทำการคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม  ฟังก์ชัน Addin() ให้ทำการเพิ่มความยาวแต่ละของ สามเหลี่ยมขึ้นอีกหนึ่ง โดยโปรแกรมหลักจะทำการพิมพ์ค่าพื้นที่ของ สามเหลี่ยม และความยาวแต่ละด้านของสามเหลี่ยมที่ เพิ่มขึ้นใหม่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การสร้างและการใช้งาน ฟังก์ชัน อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google