งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SolidWorks Week 1: 3D part modeling. เนื้อหา คำสั่ง Extruded Boss/Base คำสั่ง Extruded Cut คำสั่ง Shell คำสั่ง Fillet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SolidWorks Week 1: 3D part modeling. เนื้อหา คำสั่ง Extruded Boss/Base คำสั่ง Extruded Cut คำสั่ง Shell คำสั่ง Fillet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SolidWorks Week 1: 3D part modeling

2 เนื้อหา คำสั่ง Extruded Boss/Base คำสั่ง Extruded Cut คำสั่ง Shell คำสั่ง Fillet

3 Practice 1: Extruded Boss/Base

4 Drawing Steps 1. Insert sketch บนระนาบ Top สร้าง 2D profile ขนาดดังรูป 2. คลิกคำสั่ง Extruded Boss/base กำหนดความหนา 5 mm

5

6 3. เลือก face ด้านหลัง คลิกมุมมอง Front แล้ว Insert 2D sketch ขนาด ดังรูป 4. คลิกคำสั่ง Extruded Boss/base กำหนดความ หนาเข้ามาในชิ้นงาน 5 mm

7

8 5. เลือก Face ที่ต้องการ แล้ว Insert 2D sketch ตามขนาดดังรูป 6. จากนั้นคลิกคำสั่ง Extruded Boss/base ความ หนา 20 mm

9

10 Finished part

11 Practice 2: Extruded Boss/Base with Thin

12 Step 1

13

14 Step 2

15

16 Step 3

17

18 Finished part

19 Practice 3: Extruded Cut

20 Step 1

21

22 Step 2

23

24 Step 3

25

26 Step 4

27

28 Finished Part

29 Home works ให้ส่งทุกแบบฝึกหัดที่ทำในห้องวันนี้ และการบ้านอีก 3 ข้อ ดังนี้ ข้อ 1

30 ข้อ 2

31 ข้อ 3


ดาวน์โหลด ppt SolidWorks Week 1: 3D part modeling. เนื้อหา คำสั่ง Extruded Boss/Base คำสั่ง Extruded Cut คำสั่ง Shell คำสั่ง Fillet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google