งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบ Solid Edge

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบ Solid Edge"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบ Solid Edge
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติภายใน In-house Practical Training ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ผู้สอน : อ.วิทยา หมาดนุ้ย อ.สุทธิรัตน์ สุวรรณจรัส อ.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร

2 แนะนำภาพรวมของ Solid Edge
โปรแกรมช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design -- CAD) ประกอบด้วยสภาวะการทำงาน (Environment) 4 แบบ Part : สร้างแบบจำลองของชิ้นส่วนหนึ่งหนึ่ง (Solid Modeling) Assembly : ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน Sheet Metal : สร้างส่วนประกอบที่ทำจากโลหะแผ่น Draft : สร้างแบบ 2 มิติ ของชิ้นส่วนหรือชุดประกอบที่สร้างขึ้น การเริ่มโปรแกรม Start->Programs->Solid Edge-> …

3 Graphical User Interface
Menu Bar เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ Main Toolbar ประกอบด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆที่ใช้บ่อย Environment Specific Toolbar ทางซ้ายมือ มีปุ่มคำสั่งต่างๆ กันตามแต่สภาวะการทำงานขณะนั้น Feature Ribbon Bar ขั้นตอน,ทางเลือกต่างๆ ของคำสั่งที่ทำงานอยู่ Working Area บริเวณทำงานและแสดงภาพ Status Bar คำอธิบายคำสั่ง, ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่ง

4 การสร้างแบบจำลองชิ้นส่วน (Part Modeling)
สร้างส่วนพื้นฐานเริ่มต้น (Base Features) เติมรายละเอียดส่วนต่างๆให้ชิ้นส่วน (Additional Features) โดยการเพิ่มหรือลดเนื้อวัสดุ ชิ้นส่วน 3 มิติ แต่หลายคำสั่งต้องมีการเขียน “Profile” ใน 2 มิติก่อน

5 การเขียนสเก็ตช์ใน 2 มิติ (2 D Sketch)
อาจอยู่ในระหว่างคำสั่งสร้างส่วนต่างๆของชิ้นส่วน หรือผู้ออกแบบสร้างขึ้นมาต่างหากได้ ขั้นตอน เลือกระนาบ เขียน เสร็จสิ้น

6 การร่างรูปใน 2 มิติ (2 D Sketch)
Elements : Lines , Arcs, Circles and Ellipse, Rectangles, Curves Treatment : Fillets, Chamfers, Trim, Extend, Offset Editing : Move, Rotate, Mirror, Scaling, Delete, Undo and Redo IntelliSketch Dimension : Smart, Distance, Angle, Coordinate, Symmetric Dia. Geometric Relationship

7 Profile Based Feature คำสั่งสร้าง Feature ที่ต้องเขียน Profile
การเพิ่มเนื้อวัสดุ Protrusion Revolved Protrusion Swept Protrusion Loft Protrusion Helix Protrusion Rib การลดเนื้อวัสดุ Cutout Revolved Cutout Swept Cutout Loft Cutout Helix Cutout Hole

8 Protrusion/Cutout, Revolved Protrusion/Cutout
เลือกคำสั่ง Feature Plane Step : เลือกระนาบอ้างอิงหรือพื้นผิวของชิ้นส่วน Profile Step : เขียน Profile บนระนาบนั้น (Closed/Open Profile) Side Step : กำหนดทิศทางการเพิ่ม/ลดวัสดุ Extent Step : กำหนดระยะการยืด Finish : ซ่อน Profile และสิ้นสุดคำสั่ง “ดูขั้นตอนการทำงานจาก Ribbon Bar”

9 Swept Protrusion/Cutout
สร้าง Feature โดยการสร้าง Profile และกวาดไปตามเส้นทาง ขั้นตอน Path Step : กำหนดเส้นทาง อาจเขียนขึ้นหรือเลือกจากขอบของชิ้นส่วน Cross Section Step : กำหนดภาคตัดขวาง สร้างภาคตัดขวางแบบ Closed Profile

10 Loft Protrusion/Cutout
สร้าง Feature โดยการสร้างภาคตัดขวางหลายๆอันที่ตำแหน่งต่างๆ แล้วให้โปรแกรมเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ภาคตัดขวางเป็นแบบ Closed Profile และต้องบอกจุดเริ่มต้น การเชื่อมต่อจะขึ้นกับลำดับของภาคตัดขวาง

11 Profile Based Features (ต่อ)
Helix Protrusion/Cutout Rib Holes

12 Helix Protrusion/Cutout การทำ Feature ที่เป็นเกลียว
เพิ่มหรือลดเนื้อวัสดุโดยการกวาด Profile ตามเส้นทางของเกลียว ต้องกำหนด แกนของเกลียว Profile ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (จำนวนรอบ, ระยะพิทช์, ความสูงรวม)

13 Ribs ขั้นตอน Profile Step
Direction Step กำหนดทิศทางตั้งฉากหรือขนานกับ Profile Side Step กำหนดข้างที่จะขยายเป็นความหนา (ซ้าย,ขวา, หรือสองด้าน) Finish Step

14 Holes การเจาะรู เจาะรูกลม และอาจจะมีลักษณะพิเศษ กำหนดแบบปากรู
กำหนดแบบปลายรู รูเรียว หรือรูเกลียว

15 Treatment Features Feature ที่ไม่ต้องใช้ Profile
Thin Wall Add Draft Round and Chamfer Pattern Features Mirror

16 Thin Wall การทำผนังบาง
เป็นการเอาเนื้อวัสดุภายในของชิ้นส่วนตันออก ทำให้กลวง ขั้นตอน Common Thickness Step กำหนดความหนาผนังร่วม Open Face Step เลือกหน้าที่จะเปิด Unique Thickness Step กำหนดความหนาผนังเฉพาะด้าน Preview Step Finish Step

17 Add Draft การเพิ่มมุมลาดเอียง
เป็น Feature ที่กำหนดมุมเอียงของชิ้นส่วน ใช้มากในงานหล่อ ขั้นตอน Plane Step กำหนดระนาบแบ่ง ที่จะเป็นจุดหมุนของความเอียง Face Selection Step เลือกหน้าที่จะทำให้เอียง Draft Direction Step กำหนดทิศทางของการเอียง (เข้าหรือออก)

18 Round การมนขอบ ลบมุมที่ขอบโดยการมนออก (Round) หรือเติมวัสดุ (Fillet)
รัศมีอาจคงที่หรือแปรเปลี่ยนได้ ขั้นตอน เลือกขอบ เลือกด้านเริ่มและด้านสิ้นสุด (กรณีรัศมีไม่คงที่เท่านั้น) ดูก่อนและสิ้นสุด

19 Chamfers การลบมุมขอบ คล้ายกับ Round แต่เป็นการตัดมุมออกโดยใช้ระนาบ
ระยะในการตัดอาจกำหนด ระยะเท่ากันทั้งสองด้าน (45องศา) หรือ ระยะสองด้าน หรือ ระยะหนึ่งด้านและมุมของการตัด ขั้นตอน เลือกหน้าอ้างอิง (ไม่จำเป็นกรณีระยะตัดเท่ากันทั้งสองด้าน) เลือกขอบที่จะลบมุม ใส่ค่าระยะตัด หรือมุม ดูก่อน และสิ้นสุด

20 Pattern Features การสร้างรูปแบบ
ขั้นตอน เลือก feature ที่จะ copy เลือกระนาบที่จะเขียน pattern สร้าง pattern ของการ copy Preview / Finish

21 Mirror การทำ Feature ซ้ำแบบกระจกเงา
ขั้นตอน เลือก Feature เลือกระนาบของกระจกเงา Preview / Finish

22 การจัดการ Features โดยใช้ PathFinder
เลือก (Select Features) จัดลำดับใหม่ (Re-order Features) กระโดดไป (Go To) แสดงขั้นตอน (Playback Features) ลบออก (Delete Features) ตั้งชื่อใหม่ (Rename Features) แก้ไข (Edit Features) เปลี่ยนแปลงขนาด (Edit Dim.) Suppress a feature Un-suppress a features อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบ Solid Edge

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google