งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบ Solid Edge โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติภายใน In-house Practical Training ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 21-25 ตุลาคม พ. ศ. 2545 ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบ Solid Edge โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติภายใน In-house Practical Training ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 21-25 ตุลาคม พ. ศ. 2545 ผู้สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบ Solid Edge โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติภายใน In-house Practical Training ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 21-25 ตุลาคม พ. ศ. 2545 ผู้สอน : อ. วิทยา หมาดนุ้ย อ. สุทธิรัตน์ สุวรรณ จรัส อ. วรวุธวิสุทธิ์ เมธางกูร

2 แนะนำภาพรวมของ Solid Edge โปรแกรมช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design -- CAD) ประกอบด้วยสภาวะการทำงาน (Environment) 4 แบบ –Part : สร้างแบบจำลองของชิ้นส่วนหนึ่งหนึ่ง (Solid Modeling) –Assembly : ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้า ด้วยกัน –Sheet Metal : สร้างส่วนประกอบที่ทำจากโลหะ แผ่น –Draft : สร้างแบบ 2 มิติ ของชิ้นส่วนหรือชุด ประกอบที่สร้างขึ้น การเริ่มโปรแกรม Start->Programs->Solid Edge-> …

3 Graphical User Interface Menu Bar เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ Main Toolbar ประกอบด้วยปุ่มคำสั่ง ต่างๆที่ใช้บ่อย Environment Specific Toolbar – ทางซ้ายมือ มีปุ่มคำสั่งต่างๆ กันตามแต่สภาวะ การทำงานขณะนั้น Feature Ribbon Bar ขั้นตอน, ทางเลือก ต่างๆ ของคำสั่งที่ทำงานอยู่ Working Area บริเวณทำงานและแสดง ภาพ Status Bar คำอธิบายคำสั่ง, ข้อมูล เกี่ยวกับคำสั่ง

4 การสร้างแบบจำลองชิ้นส่วน (Part Modeling) สร้างส่วนพื้นฐานเริ่มต้น (Base Features) เติมรายละเอียดส่วนต่างๆให้ชิ้นส่วน (Additional Features) โดยการเพิ่มหรือลด เนื้อวัสดุ ชิ้นส่วน 3 มิติ แต่หลายคำสั่งต้องมีการเขียน “Profile” ใน 2 มิติก่อน

5 การเขียนสเก็ตช์ใน 2 มิติ (2 D Sketch) อาจอยู่ในระหว่างคำสั่งสร้างส่วนต่างๆของ ชิ้นส่วน หรือผู้ออกแบบสร้างขึ้นมาต่างหาก ได้ ขั้นตอน – เลือกระนาบ – เขียน – เสร็จสิ้น

6 การร่างรูปใน 2 มิติ (2 D Sketch) Elements : Lines, Arcs, Circles and Ellipse, Rectangles, Curves Treatment : Fillets, Chamfers, Trim, Extend, Offset Editing : Move, Rotate, Mirror, Scaling, Delete, Undo and Redo IntelliSketch Dimension : Smart, Distance, Angle, Coordinate, Symmetric Dia. Geometric Relationship

7 Profile Based Feature คำสั่งสร้าง Feature ที่ต้องเขียน Profile การเพิ่มเนื้อวัสดุ –Protrusion –Revolved Protrusion –Swept Protrusion –Loft Protrusion –Helix Protrusion –Rib การลดเนื้อวัสดุ –Cutout –Revolved Cutout –Swept Cutout –Loft Cutout –Helix Cutout –Hole

8 Protrusion/Cutout, Revolved Protrusion/Cutout เลือกคำสั่ง Feature Plane Step: เลือกระนาบอ้างอิงหรือพื้นผิว ของชิ้นส่วน Profile Step : เขียน Profile บนระนาบนั้น (Closed/Open Profile) Side Step: กำหนดทิศทางการเพิ่ม / ลด วัสดุ Extent Step: กำหนดระยะการยืด Finish: ซ่อน Profile และสิ้นสุดคำสั่ง “ ดูขั้นตอนการทำงานจาก Ribbon Bar”

9 Swept Protrusion/Cutout สร้าง Feature โดยการสร้าง Profile และ กวาดไปตามเส้นทาง ขั้นตอน –Path Step : กำหนดเส้นทาง อาจเขียนขึ้นหรือเลือกจากขอบของชิ้นส่วน –Cross Section Step : กำหนดภาคตัดขวาง สร้างภาคตัดขวางแบบ Closed Profile

10 Loft Protrusion/Cutout สร้าง Feature โดยการสร้างภาคตัดขวาง หลายๆอันที่ตำแหน่งต่างๆ แล้วให้โปรแกรม เชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ภาคตัดขวางเป็นแบบ Closed Profile และ ต้องบอกจุดเริ่มต้น การเชื่อมต่อจะขึ้นกับลำดับของภาคตัดขวาง

11 Profile Based Features ( ต่อ ) Helix Protrusion/Cutout Rib Holes

12 Helix Protrusion/Cutout การทำ Feature ที่เป็นเกลียว เพิ่มหรือลดเนื้อวัสดุโดยการกวาด Profile ตามเส้นทางของเกลียว ต้องกำหนด – แกนของเกลียว –Profile – ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ( จำนวนรอบ, ระยะพิทช์, ความสูงรวม )

13 Ribs ขั้นตอน –Profile Step –Direction Step กำหนดทิศทางตั้ง ฉากหรือขนานกับ Profile –Side Step กำหนดข้างที่จะขยายเป็นความ หนา ( ซ้าย, ขวา, หรือสองด้าน ) –Finish Step

14 Holes การเจาะรู เจาะรูกลม และอาจจะมีลักษณะพิเศษ – กำหนดแบบปากรู – กำหนดแบบปลายรู – รูเรียว หรือรูเกลียว

15 Treatment Features Feature ที่ไม่ต้องใช้ Profile Thin Wall Add Draft Round and Chamfer Pattern Features Mirror

16 Thin Wall การทำผนังบาง เป็นการเอาเนื้อวัสดุภายในของชิ้นส่วนตัน ออก ทำให้กลวง ขั้นตอน –Common Thickness Step กำหนดความหนา ผนังร่วม –Open Face Step เลือกหน้าที่จะเปิด –Unique Thickness Step กำหนดความหนา ผนังเฉพาะด้าน –Preview Step –Finish Step

17 Add Draft การเพิ่มมุมลาดเอียง เป็น Feature ที่กำหนดมุมเอียงของชิ้นส่วน ใช้มากในงานหล่อ ขั้นตอน –Plane Step กำหนดระนาบแบ่ง ที่จะเป็นจุดหมุน ของความเอียง –Face Selection Step เลือกหน้าที่จะทำให้เอียง –Draft Direction Step กำหนดทิศทางของการ เอียง ( เข้าหรือออก )

18 Round การมนขอบ ลบมุมที่ขอบโดยการมนออก (Round) หรือ เติมวัสดุ (Fillet) รัศมีอาจคงที่หรือแปรเปลี่ยนได้ ขั้นตอน – เลือกขอบ – เลือกด้านเริ่มและด้านสิ้นสุด ( กรณีรัศมีไม่คงที่ เท่านั้น ) – ดูก่อนและสิ้นสุด

19 Chamfers การลบมุมขอบ คล้ายกับ Round แต่เป็นการตัดมุมออกโดย ใช้ระนาบ ระยะในการตัดอาจกำหนด – ระยะเท่ากันทั้งสองด้าน (45 องศา ) หรือ – ระยะสองด้าน หรือ – ระยะหนึ่งด้านและมุมของการตัด ขั้นตอน – เลือกหน้าอ้างอิง ( ไม่จำเป็นกรณีระยะตัดเท่ากัน ทั้งสองด้าน ) – เลือกขอบที่จะลบมุม – ใส่ค่าระยะตัด หรือมุม – ดูก่อน และสิ้นสุด

20 Pattern Features การสร้างรูปแบบ ทำ Feature ซ้ำเป็นชุด โดยอาจเป็นชุด วงกลมหรือชุดแบบสี่เหลี่ยม ขั้นตอน – เลือก feature ที่จะ copy – เลือกระนาบที่จะเขียน pattern – สร้าง pattern ของการ copy –Preview / Finish

21 Mirror การทำ Feature ซ้ำแบบกระจกเงา ขั้นตอน – เลือก Feature – เลือกระนาบของกระจกเงา –Preview / Finish

22 การจัดการ Features โดยใช้ PathFinder สามารถใช้ PathFinder ทำการ – เลือก (Select Features) – จัดลำดับใหม่ (Re- order Features) – กระโดดไป (Go To) – แสดงขั้นตอน (Playback Features) – ลบออก (Delete Features) – ตั้งชื่อใหม่ (Rename Features) – แก้ไข (Edit Features) – เปลี่ยนแปลงขนาด (Edit Dim.) –Suppress a feature –Un-suppress a features – อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบ Solid Edge โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติภายใน In-house Practical Training ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 21-25 ตุลาคม พ. ศ. 2545 ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google