งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและ ออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 2/2007 ดัดแปลงจากที่ค้นพบในระบบสารสนเทศ พฤศจิกายน 2007, ผู้ช่วย ศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและ ออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 2/2007 ดัดแปลงจากที่ค้นพบในระบบสารสนเทศ พฤศจิกายน 2007, ผู้ช่วย ศาสตราจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและ ออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 2/2007 ดัดแปลงจากที่ค้นพบในระบบสารสนเทศ พฤศจิกายน 2007, ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

2 Course Description : Example วิธีการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ร่วมสำหรับระบบเขียนแบบโดย ใช้คอมพิวเตอร์ ความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับเมนูและองค์ประกอบของ โปรแกรม AutoCAD คำสั่งสำหรับเขียน ภาพ 2 มิติ รูปแบบ 3 มิติ เทคนิคการ เขียนอักษร การบอกขนาด การ ควบคุมเลเยอร์และการทำต้นแบบ การ พล๊อตและการพิมพ์ การเขียนแบบทาง เครื่องกล

3 Course Objectives : Example เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ พื้นฐานในการเขียนแบบด้วย คอมพิวเตอร์ รวมถึงมี ความสามารถในการเขียนแบบ เครื่องกลระบบ 2 มิติและ 3 มิติ Course Evaluations Home works/ Lab practice 25% MidtermExamination 25% Final Examination 25% Project 25%

4 Computer programs : Example AutoCAD 2004 SolidWorks 2003

5 Introduction : Example

6 AutoCAD เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยใน การเขียนแบบและออกแบบ ที่พัฒนาโดย บริษัท AutoDesk ตั้งแต่ปี 1982. การประยุกต์ใช้งาน งานด้าน Mechanical, Architectural and Engineering construction, Surveying, Electronics, Multimedia, Facilities management

7 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2 D : Example แนวแกนที่ใช้อ้างอิงในการเขียนแบบ อาศัยหลักพื้นฐานการมองภาพในสาม แกนหลัก x,y,z

8 ภาพแบบ Isometric ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2 D : Example แต่ละแกนทำมุม 120 องศา ตัวอย่างอาจให้เป็นงานด้าน Interior

9 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียน แบบ 2 D ภาพฉาย Orthographic ตัวอย่างอาจให้เป็นงานด้าน Interior

10 Example of Orthographic Drawing ตัวอย่างอาจให้เป็นงานด้าน Interior

11 ภาพแบบ Multiviews ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียน แบบ 2 D ตัวอย่างอาจให้เป็นงานด้าน Interior

12 ภาพช่วย Auxiliary views ความรู้เบื้องต้นสำหรับการ เขียนแบบ 2 D ตัวอย่างอาจให้เป็นงานด้าน Interior

13 ภาพ Plan ความรู้เบื้องต้นสำหรับการ เขียนแบบ 2 D

14 ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ 1.Absolute coordinate เป็นระบบพิกัดที่วัดระยะจากจุด origin (x=0, y=0) 2.Relative coordinate เป็นการกำหนดพิกัดโดยวัดระยะ สัมพัทธ์หรืออ้างอิงกับพิกัดสุดท้าย ( โดยพิจารณาให้จุดสุดท้ายมีพิกัด เป็น 0,0 ใหม่ )

15 ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 1.Absolute coordinate 1.1 แบบ Cartesian หรือ Rectangular รูปแบบการป้อน x,y

16 ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 1.Absolute coordinate 1.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน r { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2094025/slides/slide_16.jpg", "name": "ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 1.Absolute coordinate 1.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน r

17 ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 2. Relative coordinate 2.1 แบบ Cartesian หรือ Rectangular รูปแบบการป้อน @x,y

18 ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 2. Relative coordinate 2.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน @ r { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2094025/slides/slide_18.jpg", "name": "ระบบพิกัดสำหรับการเขียน แบบ 2. Relative coordinate 2.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน @ r

19 Drawing Test: Using AutoCAD UNIT: INCHES

20 Drawing Test: Using AutoCAD UNIT: Millimeters

21 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ Drawing Limits Units Drafting Setting Line/Rectangular/Circle คำสั่งช่วย GRID/SNAP/OSNAP การบอกขนาด (Dimension) Week 1

22 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ *Practice Week 1 *Home work ตัวอย่างอาจให้เป็นงานด้าน Interior

23 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ Polygon Array Offset Trim Mirror Week 2 Practice ตัวอย่างอาจให้เป็นงานด้าน Interior


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและ ออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 2/2007 ดัดแปลงจากที่ค้นพบในระบบสารสนเทศ พฤศจิกายน 2007, ผู้ช่วย ศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google