งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SAP Best Practices Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How ความพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าและคู่ค้า ของ SAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SAP Best Practices Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How ความพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าและคู่ค้า ของ SAP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SAP Best Practices Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How ความพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าและคู่ค้า ของ SAP

2 1. ความพร้อมใช้งานของ SAP Best Practices 2. การดาวน์โหลด SAP Best Practices

3 ใครสามารถขอรับ SAP Best Practices ได้บ้าง ? ลูกค้าและคู่ค้าของ SAP สามารถดาวน์โหลด SAP Best Practices ได้จาก ศูนย์การจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ของ SAP ใน SAP Service Marketplace (http://service.sap.com/swdc) หรือสั่งซื้อผ่านฝ่ายจัดการด้านสัญญา มี SAP Best Practices ให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พนักงานของ SAP สามารถสั่งซื้อซีดี / ดีวีดีเอกสารอธิบาย SAP Best Practices ได้ จากแค็ตตาล็อก EBP ในประเทศตามรายละเอียดใน ข้อมูลการสั่งซื้อสำหรับพนักงาน SAP บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่สนใจสามารถขอรับ SAP Best Practices ได้หรือไม่ ? บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่สนใจผู้ซึ่งไม่ใช่ลูกค้า คู่ค้า หรือพนักงานของ SAP สามารถดู เอกสารอธิบาย SAP Best Practices ได้ใน SAP Help Portal (http://help.sap.com/bestpractices). มีความต้องการเบื้องต้นอะไรบ้างในการดาวน์โหลด SAP Best Practices จากศูนย์การจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ของ SAP? สำหรับการดาวน์โหลด SAP Best Practices ลูกค้าและคู่ค้าต้องมี S-User ID ที่ใช้ได้ เพื่อขอรับ S-User ID นี้ กรุณา ลงทะเบียน ที่หน้าบันทึกรายการของ SAP Service Marketplace (http://service.sap.com) ความพร้อมใช้งานของ SAP Best Practices

4 1. ความพร้อมใช้งานของ SAP Best Practices 2. การดาวน์โหลด SAP Best Practices

5 SAP Best Practices Package ประกอบด้วยอะไรบ้าง ? SAP Best Practices Package ประกอบด้วยซีดี / ดีวีดีเอกสารอธิบาย และ ดีวีดีการกำหนดรูปแบบ ในซีดี / ดีวีดีเอกสารอธิบายจะมีเอกสารอธิบาย SAP Best Practices รีลีสใดรีลีสหนึ่งใน SAP Business Suite สำหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือข้ามอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานได้ในทุกประเทศ หมายเหตุ : เวอร์ชันของแต่ละประเทศของ SAP Best Practices Baseline Package มีอยู่ใน ดีวีดีเอกสารอธิบายจำนวนสองแผ่น กรุณาดูข้อมูลโดยละเอียดใน info page ในศูนย์การจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ของ SAP Add-On สำหรับ SAP Best Practices มีอยู่ในดีวีดีการกำหนดรูปแบบ มี Packages สำหรับ SAP Best Practices ทุกเวอร์ชันหรือไม่ ? ไม่ เวอร์ชัน SAP Best Practices ต่อไปนี้มีเฉพาะ ซีดีเอกสารอธิบายเท่านั้น แต่ไม่มีดีวีดีการกำหนดรูปแบบ SAP Best Practices for Business Intelligence SAP Best Practices for Enterprise Portals SAP Best Practices for SCM การดาวน์โหลด SAP Best Practices

6 เข้าถึง SAP Service Marketplace (http://service.sap.com) และล็อกออนด้วย S- User ID ของคุณ การดาวน์โหลด SAP Best Practices

7 เลือก Consulting, Solutions, and User Group Areas การดาวน์โหลด SAP Best Practices

8 เลือก Quick Links การดาวน์โหลด SAP Best Practices

9 เลือก quick link /swdc การดาวน์โหลด SAP Best Practices

10 ในจอภาพป้อนข้อมูลของศูนย์การจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ ให้เลือก SAP Installations and Upgrades  Entry by Application Group  SAP Best Practices และคลิกที่เวอร์ชัน SAP Best Practices ที่ต้องการ การดาวน์โหลด SAP Best Practices

11 ในหน้า Installation and Upgrades ของเวอร์ชัน SAP Best Practices ให้เลือก Installation การดาวน์โหลด SAP Best Practices

12 เลือกรายการที่ต้องการ แล้วเลือก Add to Download Basket ในจอภาพต่อไปนี้ ให้เลือก Download Basket การดาวน์โหลด SAP Best Practices

13 ใน Download Basket คุณสามารถเลือกตัวเลือกการดาวน์โหลดได้สองตัว ดังนี้ ตัวเลือก 1: การดาวน์โหลดหลายรายการ โดยใช้ Download Manager Download Manager ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดหลายรายการได้ในขั้นตอนเดียว สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ ให้เลือก Get Download Manager ตัวเลือก 2: การดาวน์โหลดแต่ละรายการโดยไม่ใช้ Download Manager สำหรับการดาวน์โหลดแต่ละรายการโดยไม่ใช้ Download Manager ให้คลิกที่ คำอธิบายรายการที่ต้องการ ตัวเลือก 1: การดาวน์โหลดหลายรายการพร้อม กันโดยใช้ Download Manager ตัวเลือก 2: การดาวน์โหลดแต่ละรายการโดย ไม่ใช้ Download Manager การดาวน์โหลด SAP Best Practices

14 Copyright 2008 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


ดาวน์โหลด ppt SAP Best Practices Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How ความพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าและคู่ค้า ของ SAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google