งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Parts of the Body กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูชาลิดา รายรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Parts of the Body กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูชาลิดา รายรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Parts of the Body กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูชาลิดา รายรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ เพื่อให้รู้คำศัพท์ เกี่ยวกับร่างกาย เพื่อให้อ่านคำศัพท์ ได้ เพื่อให้เขียนคำศัพท์ ได้

3 eye hair nose mouth ear

4 neck hand finger leg foot

5 True False eye จากรูปที่กำหนดให้ True or False

6 neck TrueFalse

7 legfoothair 30 จากรูปที่กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง ?

8 ? ear handnose 30

9 Alphabet Buttons Appear Here ให้เติมคำศัพท์ลงใน ช่องว่าง 60

10 Alphabet Buttons Appear Here ให้เติมคำศัพท์ลงใน ช่องว่าง 60

11 eye foot finger hair ear leg ให้โยงเส้น คำศัพท์ไปหา ภาพ

12 mouth nose neck hair foot hand ให้โยงเส้น คำศัพท์ไปหา ภาพ

13 ให้ลากคำศัพท์ที่กำหนด เติมลงในช่องว่าง mouth neck foot leg eye 60

14 มาฝึกเขียน คำศัพท์กันเถอะ

15 ให้นำคำมาใส่ในช่องว่างให้ ตรงกับความหมาย ตา เท้ า จมู ก มือ 1. hand 2. nose 3. foot 4. eye ปา ก 5. mouth

16 ให้ช่วยกันจัด ภาพต่อไปนี้

17

18 เฉลยการต่อภาพ

19

20


ดาวน์โหลด ppt Parts of the Body กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูชาลิดา รายรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google