งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. เพื่อให้นักเรียนทราบ ความหมายของคำกริยา และสามารถนำไปใช้ใน สถานการณ์ได้อย่าง เหมาะสม

3 Verbs คำกริยา

4 dance เต้น, เต้นรำ

5 laugh หัวเราะ

6 write เขียน

7 sit นั่ง

8 angry โกรธ

9 clap ปรบ มือ

10 clean ทำความ สะอาด

11 sleep นอน, นอน หลับ

12 fear กลัว

13 stop หยุ ด

14 take a bath อาบน้ำ

15 eat กิน

16 ride ขี่รถ

17 Alphabet Buttons Appear Here Put the alphabet in the gap. c l _ p 60

18 L _ u _ h Alphabet Buttons Appear Here Put the alphabet in the gap. 60

19 Alphabet Buttons Appear Here Put the alphabet in the gap. w _ i t _ 60

20 Alphabet Buttons Appear Here Put the alphabet in the gap. r _ d _ 60

21 Matching ride clean dance fear 60

22 Alphabet Buttons Appear Here หยุด in English called “ _ _ _ _ ” Write this word in English. 60

23 Alphabet Buttons Appear Here กิน in English called “ _ _ _ ” Write this word in English. 60

24 Alphabet Buttons Appear Here โกรธ in English called “ _ _ _ _ _ ” Write this word in English. 60

25 I ………. hotdog. 60 eatride fearangry

26 My teacher is very…… 60 eat ride dance angry

27 I ……. a bath. 60 ridewrite takeclean

28

29 Thank you for lesson


ดาวน์โหลด ppt ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google