งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 168 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 100 คนบุคลากรสายสนับสนุน 68 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 65 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 45.69 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 56 ปี (Mode) มัธยฐาน 46.5 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ซ้าย กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุมากมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อย ลักษณะดังกล่าว มีโอกาส เกิดปัญหาที่กลุ่มบุคลากรอายุน้อยไม่สามารถ ทดแทนบุคลากรที่อายุมากได้เมื่อเวลาผ่านไป

3 critical

4 Max 65 Min 31 Avg. 47.26 Sd. 9.46 critic al

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

6

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google