งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลูกมะลิ.  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ดินร่วนซุยมีการระบายน้ำดี - มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารสมบูรณ์ - ได้รับแสงแดดเต็มที่เพื่อให้มีดอกดก การปลูกมะลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลูกมะลิ.  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ดินร่วนซุยมีการระบายน้ำดี - มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารสมบูรณ์ - ได้รับแสงแดดเต็มที่เพื่อให้มีดอกดก การปลูกมะลิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลูกมะลิ

2  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ดินร่วนซุยมีการระบายน้ำดี - มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารสมบูรณ์ - ได้รับแสงแดดเต็มที่เพื่อให้มีดอกดก การปลูกมะลิ

3   การขยายพันธุ์ที่นิยมกันมากที่สุดคือ การปักชำ  นิยมปลูกในช่วงฤดูฝน เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ขุดหลุมลึก กว้าง และยาวด้านละ 50 ซม. ใส่ปุ๋ยคอกและวัสดุอื่น ๆ ใน อัตราส่วน 1:1:1 พร้อมทั้งเติมปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) และ ปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 อย่างละ 1 กำมือ คลุกให้เข้ากัน แล้วใส่ กลับลงไปในหลุมใหม่ ทิ้งไว้ 7-10 วัน จึงนำต้นมะลิลงปลูก การปลูก

4   การให้น้ำ มะลิต้องการน้ำปานกลาง ทั้งนี้อาจให้น้ำวันละ 1- 2 ครั้ง ระวังอย่าให้น้ำขัง  การใส่ปุ๋ย ให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 อัตรา 1-3 ช้อนแกงต่อต้น ขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่ม ใส่เดือนละครั้ง โดยหว่านและรดน้ำตาม  การตัดแต่ง ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งรวมทั้งตัดกิ่ง ที่แห้งตายออกด้วย เพื่อลดโรคและแมลง การดูแลรักษา

5   เก็บดอกตูม ที่โตเต็มที่ สีขาวนวล วิธีเก็บให้ใช้มือเด็ดตรง ก้านดอกใต้กลีบเลี้ยง ควรเก็บดอกเวลาเช้ามืด 03.00-04- 00 น. การเก็บเกี่ยว


ดาวน์โหลด ppt การปลูกมะลิ.  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ดินร่วนซุยมีการระบายน้ำดี - มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารสมบูรณ์ - ได้รับแสงแดดเต็มที่เพื่อให้มีดอกดก การปลูกมะลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google