งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Scrub typhus. ชื่ออื่น Chigger-borne rickettsiosis, Chigger-borne rickettsiosis, Chigger typhus, Chigger typhus, Japanese river fever, Japanese river.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Scrub typhus. ชื่ออื่น Chigger-borne rickettsiosis, Chigger-borne rickettsiosis, Chigger typhus, Chigger typhus, Japanese river fever, Japanese river."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Scrub typhus

2 ชื่ออื่น Chigger-borne rickettsiosis, Chigger-borne rickettsiosis, Chigger typhus, Chigger typhus, Japanese river fever, Japanese river fever, Mite-borne-typhus, Mite-borne-typhus, Rural typhus Rural typhus Tropical typhus Tropical typhus Tsutsugamushi disease, Tsutsugamushi disease, Tsutsu fever Tsutsu fever

3 Scrub typhus เกิดจาก Rickettsia tsutsugamushi Scrub typhus เกิดจาก Rickettsia tsutsugamushi ใน family Rickettsiaceae ใน family Rickettsiaceae รูปร่าง rod-like (bacilli) หรือ spherical (cocci) รูปร่าง rod-like (bacilli) หรือ spherical (cocci) เป็น intracellular parasites มี ชีวิตอยู่ได้เฉพาะในเซล เป็น intracellular parasites มี ชีวิตอยู่ได้เฉพาะในเซล

4 R. tsutsugamushi อยู่ในไร ใน species Leptotrombidium R. tsutsugamushi อยู่ในไร ใน species Leptotrombidium ไรเหล่านี้มีวงจรชีวิตเป็น egg, larva, nymph, และ adult ไรเหล่านี้มีวงจรชีวิตเป็น egg, larva, nymph, และ adult มีแค่ระยะ larva เท่านั้นที่นำโรคสู่ คนและสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ มีแค่ระยะ larva เท่านั้นที่นำโรคสู่ คนและสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ

5

6

7

8 สาเหตุและอาการ ระยะฟักตัวนาน 10-12 วันหลังไร กัด ระยะฟักตัวนาน 10-12 วันหลังไร กัด อาการเริ่มจาก หนาวสั่น ไข้ ปวด หัวรุนแรง conjunctiva ติดเชื้อ ต่อมน้ำเหลืองบวม lymphadenopathy อาการเริ่มจาก หนาวสั่น ไข้ ปวด หัวรุนแรง conjunctiva ติดเชื้อ ต่อมน้ำเหลืองบวม lymphadenopathy วิการ ( แผล ) มักพบที่บริเวณที่ chigger กัด วิการ ( แผล ) มักพบที่บริเวณที่ chigger กัด มักพบในคนขาว พบน้อยในชาว เอเซีย มักพบในคนขาว พบน้อยในชาว เอเซีย

9 วิการเริ่มแรกเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 ซม. แบน ในที่สุดจะนูนและมีของเหลวภายใน มีไข้ในช่วงสัปดาห์แรก มักสูง ถึง 40-40.5°C

10

11

12 หลังจากแตก จะมีสะเก็ดดำ (eschar) คลุม

13

14

15 ในรายรุนแรก ชีพจรเต้นเร็ว ความ ดันต่ำ ในรายรุนแรก ชีพจรเต้นเร็ว ความ ดันต่ำ คนไข้อาจหมดความรู้สึก คนไข้อาจหมดความรู้สึก ม้ามโต มีอาจอักเสบของกล้ามเนื้อ หัวใจ ม้ามโต มีอาจอักเสบของกล้ามเนื้อ หัวใจ ในรายที่ไม่ได้รักษา การมีไข้อาจ เป็นนานมากกว่า 2 สัปดาห์ ในรายที่ไม่ได้รักษา การมีไข้อาจ เป็นนานมากกว่า 2 สัปดาห์ ถ้าได้รับการรักษา การมีไข้จะนาน 36 ชม. และหายได้ ถ้าได้รับการรักษา การมีไข้จะนาน 36 ชม. และหายได้

16 พบการไอระหว่างสัปดาห์แรกของ การมีไข้ พบการไอระหว่างสัปดาห์แรกของ การมีไข้ พบ pneumonitis ระหว่างสัปดาห์ ที่สอง พบ pneumonitis ระหว่างสัปดาห์ ที่สอง

17 พยากรณ์โรค ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะ อัตราการตาย แปรผันจาก 1-60% ขึ้นกับภูมิ ประเทศและสเตรน ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะ อัตราการตาย แปรผันจาก 1-60% ขึ้นกับภูมิ ประเทศและสเตรน กว่าจะหาย ใช้เวลานาน การรักษา ที่ทันสมัยขึ้น ทำให้ recovery เร็ว ขึ้น กว่าจะหาย ใช้เวลานาน การรักษา ที่ทันสมัยขึ้น ทำให้ recovery เร็ว ขึ้น

18 Tetracyclines และ doxycycline Tetracyclines และ doxycycline chloramphenicols chloramphenicols

19 Decontamination เชื้อตายด้วยยาฆ่าเชื้อทั่วไป (1% sodium hypochlorite, 70% ethanol, glutaraldehyde, formaldehyde) และการให้ moist heat (121°C นานอย่าง น้อย 15 นาที ) และ dry heat (160-170°C นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ) เชื้อตายด้วยยาฆ่าเชื้อทั่วไป (1% sodium hypochlorite, 70% ethanol, glutaraldehyde, formaldehyde) และการให้ moist heat (121°C นานอย่าง น้อย 15 นาที ) และ dry heat (160-170°C นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ) บริเวณที่มีเห็บใช้ยาฆ่าเห็บ บริเวณที่มีเห็บใช้ยาฆ่าเห็บ


ดาวน์โหลด ppt Scrub typhus. ชื่ออื่น Chigger-borne rickettsiosis, Chigger-borne rickettsiosis, Chigger typhus, Chigger typhus, Japanese river fever, Japanese river.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google