งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Problem Analysis and Algorithm ( การวิเคราะห์ ปัญหา และการจำลอง ความคิด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Problem Analysis and Algorithm ( การวิเคราะห์ ปัญหา และการจำลอง ความคิด )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Problem Analysis and Algorithm ( การวิเคราะห์ ปัญหา และการจำลอง ความคิด )

2 24 สิงหาคม 2555 แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา : หาพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยามคำศัพท์ Rectangle3 = พื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า Width1 = กว้าง Long2 = ยาว

3 ตัวอย่างโปรแกรมอย่าง ง่าย

4 ทบทวนกระบวนการ แก้ปัญหา

5 1. Problem Analysis ( การวิเคราะห์ ปัญหา )

6 ตัวอย่างโปรแกรมอย่าง ง่าย

7 ตัวอย่างข้อที่ 1 Problem : area of triangle 1. Problem Analysis –1.1 Input = ……………………… –1.2 Output = ……………………… width1, long2 rectangle3

8 –1.3 Process 1) READ width1 and long2 2) CALCULATE rectangle3 = width1 * long2 3) PRINT rectangle3

9 2. Algorithms ( การจำลอง ความคิด เป็นขั้นตอนการ ทำงาน อย่างละเอียด )

10 2.1 (Pseudo code รหัสเทียม )

11 2.1 Pseudo code 1. START 2. SET width1, long2, rectangle3 3. READ width1 4. READ long2 5. CALCULATE rectangle3 = width1 * long2 6. PRINT rectangle3 7. END

12 2.2. Flowchart ( ผังงาน )

13 2.2 Flowchart START width1, long2, rectangle3 width1 rectangle3 long2 rectangle3 = width1 * long2 END

14 3. ดำเนินการ เขียนโปรแกรม ด้วยโปรแกรม Visual Basic

15 3.1 การสร้างและออกแบบจอภาพ ของโปรแกรม

16 การกำหนด Properties ให้กับ Object

17 สีพื้นหลัง = ขนาดและรูปแบบตัวอักษร = ตัวอักษรมีสีต่างๆ = แสดงหรือลบข้อความ = กำหนดชื่อให้กับ object = กำหนดให้สามารถแสดง สีพื้นหลังของปุ่มได้ = BackColo r Forecolor Font Caption Name Style

18 3.2 เขียน code Dim width1, long2, rectangle3 As Integer Private Sub Command1_Click() width1 = Val(Text1.Text) long2 = Val(Text2.Text) rectangle3 = width1 * long2 Label7 = rectangle3 End Sub

19 4. ตรวจสอบ และปรับปรุง โปรแกรม

20 ทดสอบโปรแกรม

21 24 สิงหาคม 2555 ทดสอบ โจทย์ปัญหา : หาพื้นที่ สามเหลี่ยม คำศัพท์มี ดังนี้ Triangle = สาม... High = ความสูง Base = ฐาน ให้เขียน 1. Problem Analysis 2. Psudo code 3. Flowchart


ดาวน์โหลด ppt Problem Analysis and Algorithm ( การวิเคราะห์ ปัญหา และการจำลอง ความคิด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google