งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ รวมใจลดพุง ถวายไท้ องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ รวมใจลดพุง ถวายไท้ องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ รวมใจลดพุง ถวายไท้ องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการ รวมใจลดพุง ถวายไท้ องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ : วาน เพื่อนช่วยเพื่อน ๖ มิถุนายน ๕๕ ณ ห้องประชุม มะลิ ไทยเหนือ

2

3

4

5

6

7 ระดมสมอง “ เพื่อนช่วยเพื่อน ”

8

9

10 อาหารควบคุม น้ำหนักจ้า

11 บุคคลต้นแบบ

12 ทีม ต้นแบ บ ทีม ๑๗ เพรียว ค่ะ ทีม ๗ ๔ A

13 กำลังใจ.. สู้ สู้

14 เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนัก โภชนาการ ผู้อำนวยการกองออกกำลัง กายเพื่อสุขภาพ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

15


ดาวน์โหลด ppt โครงการ รวมใจลดพุง ถวายไท้ องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google