งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ประเภทของต้นไม้ ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ประเภทของต้นไม้ ต้นไม้หลายดีกรี (m-ary tree) คือต้นไม้ที่ทุก โหนด มีลูกได้ไม่เกิน m ต้นไม้หลายดีกรีแบบเต็ม (full m-ary tree) คือ ต้นไม้ที่ทุกโหนดทุกโหนดมีลูกเท่ากับ m ต้นไม้หลายดีกรีแบบสมบูรณ์ (complete m-ary tree) คือ ต้นไม้หลายดีกรีที่โหนดภายในทุกโหนดมี ลูกเท่ากับ m และทุกใบอยู่ในระดับความลึกเดียวกัน

3 ต้นไม้หลายดีกรี (m-ary tree)
m-ary tree ทุกโหนดมีลูกไม่เกิน m

4 3-ary tree

5 ต้นไม้หลายดีกรีแบบเต็ม (full m-ary tree)
เช่น full 2-ary tree ทุกโหนดมีลูก2 full 3-ary tree ทุกโหนดมีลูก 3 full 4-ary tree ทุกโหนดมีลูก 4 full m-ary tree ทุกโหนดมีลูก m

6 Full 3-ary tree

7 ต้นไม้หลายดีกรีแบบสมบูรณ์ (full m-ary tree)

8 Complete 3-ary tree


ดาวน์โหลด ppt ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google