งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประเภทของต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประเภทของต้นไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประเภทของต้นไม้

2 ต้นไม้หลายดีกรี (m-ary tree) คือ ต้นไม้ที่ทุกโหนด มีลูกได้ไม่เกิน m ต้นไม้หลายดีกรีแบบเต็ม (full m-ary tree) คือต้นไม้ที่ทุกโหนดทุกโหนด มีลูกเท่ากับ m ต้นไม้หลายดีกรีแบบสมบูรณ์ (complete m-ary tree) คือ ต้นไม้ หลายดีกรีที่โหนดภายในทุกโหนด มีลูกเท่ากับ m และทุกใบอยู่ใน ระดับความลึกเดียวกัน

3 ต้นไม้หลายดีกรี (m-ary tree) ทุกโหนดมีลูกไม่เกิน m เช่น 2-ary tree ทุกโหนดมีลูก ไม่เกิน 2 3-ary tree ทุกโหนดมีลูกไม่ เกิน 3 4-ary tree ทุกโหนดมีลูกไม่ เกิน 4 m-ary tree ทุกโหนดมีลูกไม่ เกิน m

4 3-ary tree

5 ต้นไม้หลายดีกรีแบบเต็ม (full m-ary tree) ทุกโหนดมีลูก m เช่น full 2-ary tree ทุกโหนดมี ลูก 2 full 3-ary tree ทุกโหนดมีลูก 3 full 4-ary tree ทุกโหนดมีลูก 4 full m-ary tree ทุกโหนดมีลูก m

6 Full 3-ary tree

7 ต้นไม้หลายดีกรีแบบสมบูรณ์ (full m-ary tree) ทุกโหนดมีลูก m และมีความสูง เท่ากัน

8 Complete 3-ary tree


ดาวน์โหลด ppt ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประเภทของต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google