งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งเงื่อนไข ง 40208 การเขียนไดนามิก เว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งเงื่อนไข ง 40208 การเขียนไดนามิก เว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งเงื่อนไข ง 40208 การเขียนไดนามิก เว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 คำสั่งเงื่อนไข เป็นคำสั่งสำหรับกำหนด เงื่อนไขการทำงานให้กับ โปรแกรม เป็นคำสั่งสำหรับกำหนด เงื่อนไขการทำงานให้กับ โปรแกรม มีผลลัพธ์ 2 ค่าคือ จริง (true) กับ เท็จ (false) มีผลลัพธ์ 2 ค่าคือ จริง (true) กับ เท็จ (false)

3 รูปแบบคำสั่ง เงื่อนไข if ( เงื่อนไข ) if ( เงื่อนไข ) คำสั่งที่ 1 เมื่อเป็นจริง ; คำสั่งที่ 1 เมื่อเป็นจริง ; else else คำสั่งที่ 2 เมื่อเป็นเท็จ ; คำสั่งที่ 2 เมื่อเป็นเท็จ ; ถ้าเงื่อนไขป็นจริงจะทำคำสั่งที่ 1 ถ้าเป็นเท็จจะทำคำสั่งที่ 2 ในกรณี ที่ไม่มีคำสั่งที่ 2 ก็ไม่ต้องมีส่วนของ else ถ้าเงื่อนไขป็นจริงจะทำคำสั่งที่ 1 ถ้าเป็นเท็จจะทำคำสั่งที่ 2 ในกรณี ที่ไม่มีคำสั่งที่ 2 ก็ไม่ต้องมีส่วนของ else

4 รูปแบบกรณี มากกว่า 1 คำสั่ง if ( เงื่อนไข ) { if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ 1 เมื่อเป็นจริง ; คำสั่งที่ 1 เมื่อเป็นจริง ; คำสั่งที่ 2 เมื่อเป็นจริง ; คำสั่งที่ 2 เมื่อเป็นจริง ; … } else { else { คำสั่งที่ 1 เมื่อเป็นเท็จ ; คำสั่งที่ 1 เมื่อเป็นเท็จ ; คำสั่งที่ 2 เมื่อเป็นเท็จ ; คำสั่งที่ 2 เมื่อเป็นเท็จ ; … }

5 ตัวอย่างการใช้ คำสั่งเงื่อนไข ตัวอย่างคำสั่งเงื่อนไข ตัวอย่างคำสั่งเงื่อนไข var score=prompt(" กรุณาป้อนคะแนน (0-10)","0"); var score=prompt(" กรุณาป้อนคะแนน (0-10)","0"); if (score >= 5) if (score >= 5) document.write(" ผ่าน "); document.write(" ผ่าน "); else else document.write(" ตก "); document.write(" ตก ");

6 รูปแบบกรณี มากกว่า 1 เงื่อนไข if ( เงื่อนไขที่ 1) { if ( เงื่อนไขที่ 1) { คำสั่งที่ 1.1; คำสั่งที่ 1.1; คำสั่งที่ 1.2; คำสั่งที่ 1.2; … } else if ( เงื่อนไขที่ 2) { else if ( เงื่อนไขที่ 2) { คำสั่งที่ 2.1; คำสั่งที่ 2.1; คำสั่งที่ 2.2; คำสั่งที่ 2.2; … } … else { else { … }

7 ตัวอย่างแบบ ซ้ำซ้อน ตัวอย่างการเขียนคำสั่งเงื่อนไขแบบซับซ้อน ตัวอย่างการเขียนคำสั่งเงื่อนไขแบบซับซ้อน var day = prompt(" กรุณาป้อนตัวเลขตั้งแต่ 1 - 7", "1"); var day = prompt(" กรุณาป้อนตัวเลขตั้งแต่ 1 - 7", "1"); if (day== 1) { if (day== 1) { color = "red"; color = "red"; name = " อาทิตย์ "; name = " อาทิตย์ "; } else if (day== 2) { else if (day== 2) { color = "yellow"; color = "yellow"; name = " จันทร์ "; name = " จันทร์ "; }

8 ตัวอย่างแบบ ซ้ำซ้อน else if (day== 3) { else if (day== 3) { color = "pink"; color = "pink"; name = " อังคาร "; name = " อังคาร "; } else if (day== 4) { else if (day== 4) { color = "green"; color = "green"; name = " พุธ "; name = " พุธ "; } else if (day== 5) { else if (day== 5) { color = "orange"; color = "orange"; name = " พฤหัสบดี "; name = " พฤหัสบดี "; } else if (day== 6) { else if (day== 6) { color = "blue"; color = "blue"; name = " ศุกร์ "; name = " ศุกร์ "; }

9 ตัวอย่างแบบ ซ้ำซ้อน else if (day== 7) { else if (day== 7) { color = "violet"; color = "violet"; name = " เสาร์ "; name = " เสาร์ "; } else { else { color = "black"; color = "black"; name = " ทูคอล "; name = " ทูคอล "; } document.write(" คุณเลือก วัน "+name+ " "); document.write(" คุณเลือก วัน "+name+ " ");


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งเงื่อนไข ง 40208 การเขียนไดนามิก เว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google