งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มอุตสาหกรรมการเงิน ปัจจุบัน และ อนาคต กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มอุตสาหกรรมการเงิน ปัจจุบัน และ อนาคต กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มอุตสาหกรรมการเงิน ปัจจุบัน และ อนาคต กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 ตุลาคม 2552

2 1 หัวข้อการบรรยาย - แนวโน้ม อุตสาหกรรมการเงิน 1. อดีต 2. ปัญหาในปัจจุบัน 3. สิ่งที่ต้องคิดและความท้าทาย ในอนาคต

3 2 การกระจายของวิกฤตเมื่อ มิ. ย. 50

4 3 การกระจายของวิกฤตเมื่อ ก. ย. 50

5 4 วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสในการลงทุนครั้งสำคัญ - ตลาดที่พัฒนาแล้ว

6 5 ตลาด Emerging Markets

7 6 ดัชนีภาคการเงินปรับเพิ่มขึ้นดีมากเช่นกัน

8 7 การฟื้นตัวเกิดขึ้นทั้งกลุ่ม Bank และ insurance

9 8 Assets Liabilities Equity Subprime Loans CDOs Other Loans And Inv Products Hedge Funds Investment Banks Banks แต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจ คือ ความเปราะบางใน Balance sheet ของแต่ละคน Bond Insurers Insurance Households นัยต่อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การใช้จ่ายผู้บริโภค มูลค่าของ สง. โอกาสในการลงทุน

10 9 U.S. Capital Market in Distress Source: Moody’s Economy.com, Mortgage Bankers Association, Markit (1)ABX 06-2 price series U.S. Subprime Loans Past Due (%) AAABBB-ABBBAA ABX Price (1) Price RISKS REVEALED ASSETS RE-PRICED

11 2. ปัญหาในปัจจุบัน

12 Source: Global market monitor, IMF, 24 June 2009. ล่าสุดภาคการเงินปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วง วิกฤต Lehman Brothers

13 ภาคแบงก์และภาคประกันฯ

14 อย่างไรก็ตาม ภาคแบงก์โดยเฉพาะในสหรัฐ ยังมีคำถามอยู่อีกพอสมควร จาก Quarterly Banking Update ของ FDIC

15

16

17

18

19

20 19 สถาบันการเงินขนาดกลาง - เล็กในสหรัฐ กำลังล้มลงต่อเนื่อง

21 20 European Banks Are Exposed to Further Large Losses in Eastern European Countries ($1.5 Trillion)

22 21 ภาคอื่นๆ ในกลุ่มการเงินที่น่าสนใจ  ตลาดหลักทรัพย์  Rating Agencies  Other Financial Services

23 3. สิ่งที่ต้องคิดและความท้าทายในอนาคต

24 23 ความเสี่ยงที่ต้องคิดถึง ถ้าคิดจะลงทุน  การกำกับดูแลที่จะเข้มงวดขึ้น  การคลี่คลายปัญหาสินทรัพย์ที่ มีอยู่  ความเสี่ยงเรื่องการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจ  ความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน

25 24 การคลี่คลายปัญหาสินทรัพย์ที่มีอยู่ - ปัญหา หนี้เสียยังไม่จบ

26 25 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอน คำถามสำคัญ ความสามารถในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน และความสามารถในการส่งไม้ต่อไปยังภาคเอกชน โดยเฉพาะ การบริโภค การลงทุน หากภาคการเงินยังไม่ทำงาน หรือยังมีปัญหาอยู่

27 26 ค่าเงินยังมีความผันผวนต่อเนื่อง และอาจจะ มากขึ้น

28 27 การปรับเปลี่ยนกฏเกณฑ์ของระบบการเงิน โลก  เงินกองทุน – มากขึ้น และ เก็บออมในช่วง เศรษฐกิจดี  การตั้งสำรอง – ให้พอกับความซับซ้อนของ เครื่องมือ  การให้เก็บความเสี่ยงไว้ที่ตนเองบางส่วน - Securitization  มาตรฐานบัญชี – OTC Products และ Off Balance Sheet  การจ่ายเงินสมทบที่เพิ่มสูงขึ้น - สมทบ FDIC  ผลตอบแทนต่างๆ ของผู้บริหาร และ พนักงาน  การกำกับสถาบันการเงินที่มีความใหญ่ มี ความซับซ้อน นัยต่อ การทำธุรกิจ ต้นทุน ผลประกอบการ มูลค่าของหุ้น

29 28 โอกาสสำคัญที่ จะลงทุน Opportunity to buy แต่ต้องเฟ้นหาจากหลุ่มบ่อต่างๆ ที่รออยู่ สรุป

30 29 Goldman Sachs

31 30 HSBC Holdings plc

32 31 ราคาหุ้นของธนาคารแห่ง หนึ่งในไทย

33 32 Hong Kong Stock Exchange and Clearing

34 33 Bank of America

35 34 CitiGroup

36 35 คนที่เราเชื่อใจ ที่คิดว่าจะเฟ้นหาที่ ดีๆ มาให้ โอกาสมีแต่ที่ต้องการก็คือ


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มอุตสาหกรรมการเงิน ปัจจุบัน และ อนาคต กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google