งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีเป็นพยาน ดร. ริค กริฟฟิธ, Singapore Bible College www.biblestudydownloads.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีเป็นพยาน ดร. ริค กริฟฟิธ, Singapore Bible College www.biblestudydownloads.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีเป็นพยาน ดร. ริค กริฟฟิธ, Singapore Bible College www.biblestudydownloads.com

2 ขั้นตอนการพูด vii 1. เกริ่นนำ (1 นาที ) 2. คำพยานส่วนตัว (2-3 นาที ) 3. คำพูดชักชวน (2 นาที ) 4. คำเทศนาจากจดหมายฝาก (15 นาที ) 5. คำเทศนาเชิงบรรยาย (15 นาที )

3 ทำไมต้องแบ่งปันคำพยาน ? 16 ง่ายที่จะพูดเรื่องของตนเอง คุณถนัดที่สุด เป็นโอกาสที่จะแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มา คนอื่นชอบฟังเรื่องราวชีวิตจริง ช่วยให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำสำเร็จ เป็นโอกาสในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ช่วยให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องกับคุณ คนอื่นไม่สามารถโต้แย้งเรื่องของคุณได

4 แผนผังการเป็นพยาน ก่อนกลับใจ : ความคิดของคุณ ความคิดของคุณ การกระทำของ คุณ การกระทำของ คุณ เป็นนามธรรม ! เป็นนามธรรม ! กลับใจ : แบ่งปันเหตุการณ์ นั้น สิ่งที่คุณเชื่อ เป็นนามธรรม ! หลังจากกลับใจ : ความคิดของคุณ ความคิดของคุณ การเปลี่ยนแปลง หลักๆ การเปลี่ยนแปลง หลักๆ เป็นนามธรรม ! เป็นนามธรรม ! รักษา แนวคิดหลักเดียวกัน ตลอดเรื่อง ! 16

5 คำพยานของฉัน ก่อนกลับใจ : การทำงานของพระ เจ้า การทำงานของพระ เจ้า “ ความมั่นใจ "“ ความมั่นใจ " ความไม่มั่นคง ความไม่มั่นคง กลับใจ : สามัคคีธรรมกลุ่มเยาวชน พระเยซูทรงเป็นของประทานจากพระ เจ้า “ ฉันหยุด ‘ ที่จะทำด้วยตนเอง '" หลังกลับใจ : สันติสุข สันติสุข ความมั่นคง ความมั่นคง ความรักเพื่อนมนุษย์ ความรักเพื่อนมนุษย์ รักษา แนวคิดหลักเดียวกัน ตลอดเรื่อง ! 19

6 Black


ดาวน์โหลด ppt วิธีเป็นพยาน ดร. ริค กริฟฟิธ, Singapore Bible College www.biblestudydownloads.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google