งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงที่ผ่านมา ท่านมีชีวิตกับ พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงที่ผ่านมา ท่านมีชีวิตกับ พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วงที่ผ่านมา ท่านมีชีวิตกับ พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง
กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน ฉันระลึกถึงพระพร/เหตุการณ์ในชีวิต เมื่อได้ยิน/ได้ร้องบทเพลง ทำให้ฉันรู้สึกและกล่าวขอบคุณพระเจ้าจากใจจริง สดด.89.1, ฉันเห็นพระฉายพระเจ้า จากพระพร/เหตุการณ์ในชีวิต ทำให้ฉันตระหนักถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เหนือชีวิตฉันมากยิ่งขึ้น สดด ฉันมองกลับมาที่ตัวเอง และสำรวจชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงตามแบบอย่างของพระฉายของพระองค์ที่สัมผัสนั้น อสย 6:5 ฉันพูดบอกความในใจต่อพระเจ้าอย่างหมดหัวใจโดยตระหนักว่าฉันอยู่ต่อหน้าพระองค์ สดด 42:4 ฉันถามพระเจ้าด้วยใจยำเกรง อีกทั้งรอคอยฟังด้วยใจจดจ่อ&ยอมจำนน ฮบก 2:1-2 หากท่านไม่ได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ “ทักษะอธิษฐานจากใจ” ช่วยได้ ทักษะอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer) ©2009 Youthana Paranan.

2 อะไรทำให้ ซาอูล กับ ดาวิด เจริญรุ่งเรืองต่างกัน?
ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า Source: Adapted from Ps 127:1. Biblica (2009). Retrieved July 20, from

3 การอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer) นั้นเป็นไฉน?
หมายถึงการติดต่อสื่อสารถึงพระเจ้าผ่านการอธิษฐานจากใจ อันเป็นการเชื่อมใจกับพระเจ้า คลี่คลายความทุกข์ใจและเปลี่ยนมาเป็นความชื่นชมยินดี และสันติสุข (ฟป.4:4-9) เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมุมมองให้สอดคล้องตามหลักการพระคัมภีร์ ด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ (กจ.10:10-15; 28) ทักษะอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer) ©2009 Youthana Paranan.

4 ทักษะอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer): 4 ส (กจ10:1-23)
1 สรรเสริญ&ขอบคุณ 2 สารภาพ กลับใจ 3 สอบถาม& รับฟัง 4 สงบ&ตอบสนอง บุคคล: เข้าใจพระประสงค์ ผลงาน: แผนการพระเจ้าสำเร็จ ปัจจัยเอื้อ: ชีวิตชอบธรรมยำเกรงG; อธิษฐานจากใจ; ใจที่จดจ่อหิวกระหาย ทักษะอธิษฐานจากใจ(Spiritual Prayer) ©2009 Youthana Paranan.

5 หลับตาอธิษฐาน ให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าตาม 4 ส
4ส รายละเอียด สรรเสริญ&ขอบคุณ พูดจากใจถึงพระพร พระลักษณะ ด้วยใจขอบพระคุณ สารภาพกลับใจ เห็นGแล้วย้อนนึกถึงตนเอง สารภาพจากใจ พูดบอกความตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง สอบถาม&รับฟัง ตั้งพระคริสต์ไว้ตรงหน้าแล้วถามปลายเปิด ท่าทียอมจำนน ไม่ขัดจังหวะ ไม่เปลี่ยนเรื่อง ถามเพิ่มเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง สงบ&ตอบสนอง จดจ่อรอคอย ไตร่ตรอง พิสูจน์ สรุปความ ดำเนินการจริงจัง ทักษะอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer)

6 ตัวอย่างคำถามปลายเปิด
กับเรื่องนี้พระองค์เห็นเป็นอย่างไร พระองค์รู้สึกอย่างไร ในเหตุการณ์นี้พระเจ้ากำลังจะบอกอะไรข้าพระองค์ หากเป็นพระเยซู พระองค์จะทำอย่างไร วันนี้พระเจ้ามีอะไรที่จะแนะนำข้าพระองค์บ้าง ขณะนี้ ที่ข้าพระองค์ไม่ได้ยินเสียงหรือสัมผัสอะไร พระองค์กำลังหมายความว่าอย่างไร เรื่องที่เกิดขึ้น มันหมายถึงอะไรครับพระองค์ พระองค์คิดอย่างไรกับคนนี้ พระองค์อยากจะสอนอะไรข้าพระองค์ผ่านปัญหานี้ ข้าพระองค์คิดอย่างนี้ แต่พระองค์เห็นเป็นอย่างไร ทักษะอธิษฐานจากใจ(Spiritual Prayer) ©2009 Youthana Paranan.


ดาวน์โหลด ppt ช่วงที่ผ่านมา ท่านมีชีวิตกับ พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google