งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงที่ผ่านมา ท่านมีชีวิตกับ พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ฉันระลึกถึงพระพร/เหตุการณ์ในชีวิต เมื่อได้ยิน/ได้ร้องบทเพลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงที่ผ่านมา ท่านมีชีวิตกับ พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ฉันระลึกถึงพระพร/เหตุการณ์ในชีวิต เมื่อได้ยิน/ได้ร้องบทเพลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วงที่ผ่านมา ท่านมีชีวิตกับ พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ฉันระลึกถึงพระพร/เหตุการณ์ในชีวิต เมื่อได้ยิน/ได้ร้องบทเพลง ทำให้ฉันรู้สึกและกล่าว ขอบคุณพระเจ้าจากใจจริง สดด.89.1, 92.4-5 2. ฉันเห็นพระฉายพระเจ้า จากพระพร/เหตุการณ์ในชีวิต ทำให้ฉันตระหนักถึงความเป็น พระเจ้าของพระองค์เหนือชีวิตฉันมากยิ่งขึ้น สดด. 84.11-12 3. ฉันมองกลับมาที่ตัวเอง และสำรวจชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงตามแบบอย่างของพระฉายของ พระองค์ที่สัมผัสนั้น อสย 6:5 4. ฉันพูดบอกความในใจต่อพระเจ้าอย่างหมดหัวใจโดยตระหนักว่าฉันอยู่ต่อหน้าพระองค์ สดด 42:4 5. ฉันถามพระเจ้าด้วยใจยำเกรง อีกทั้งรอคอยฟังด้วยใจจดจ่อ&ยอมจำนน ฮบก 2:1-2 หากท่านไม่ได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ “ ทักษะอธิษฐานจากใจ ” ช่วยได้ ทักษะอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer) ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

2 อะไรทำให้ ซาอูล กับ ดาวิด เจริญรุ่งเรืองต่างกัน? ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า Source: Adapted from Ps 127:1. Biblica (2009). Retrieved July 20, 2009. from http://www.biblica.com/bible/

3 • หมายถึงการติดต่อสื่อสารถึงพระเจ้าผ่านการ อธิษฐานจากใจ อันเป็นการเชื่อมใจกับพระ เจ้า คลี่คลายความทุกข์ใจและเปลี่ยนมาเป็น ความชื่นชมยินดี และสันติสุข (ฟป.4:4-9) • เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมุมมองให้สอดคล้อง ตามหลักการพระคัมภีร์ ด้วยสายตาฝ่าย วิญญาณ (กจ.10:10-15; 28) ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th การอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer) นั้นเป็นไฉน? ทักษะอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer)

4 ทักษะอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer): 4 ส (กจ10:1-23) บุคคล: เข้าใจ พระประสงค์ ผลงาน: แผนการพระ เจ้าสำเร็จ ปัจจัยเอื้อ: ชีวิตชอบธรรมยำเกรงG; อธิษฐานจากใจ; ใจที่จดจ่อหิวกระหาย 1 สรรเสริญ& ขอบคุณ 2 สารภาพ กลับใจ 3 สอบถาม& รับฟัง 4 สงบ& ตอบสนอง ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th ทักษะอธิษฐานจากใจ(Spiritual Prayer)

5 4ส4สรายละเอียด สรรเสริญ& ขอบคุณ พูดจากใจถึงพระพร พระลักษณะ ด้วยใจขอบพระคุณ สารภาพกลับใจเห็นGแล้วย้อนนึกถึงตนเอง สารภาพจากใจ พูดบอกความตั้งใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง สอบถาม&รับ ฟัง ตั้งพระคริสต์ไว้ตรงหน้าแล้วถามปลายเปิด ท่าทียอมจำนน ไม่ ขัดจังหวะ ไม่เปลี่ยนเรื่อง ถามเพิ่มเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง สงบ& ตอบสนอง จดจ่อรอคอย ไตร่ตรอง พิสูจน์ สรุปความ ดำเนินการจริงจัง หลับตาอธิษฐาน ให้พระเจ้าอยู่ ตรงหน้าตาม 4 ส ทักษะอธิษฐานจากใจ (Spiritual Prayer)

6 ตัวอย่างคำถามปลายเปิด • กับเรื่องนี้พระองค์เห็นเป็นอย่างไร • พระองค์รู้สึกอย่างไร • ในเหตุการณ์นี้พระเจ้ากำลังจะบอกอะไรข้าพระองค์ • หากเป็นพระเยซู พระองค์จะทำอย่างไร • วันนี้พระเจ้ามีอะไรที่จะแนะนำข้าพระองค์บ้าง • ขณะนี้ ที่ข้าพระองค์ไม่ได้ยินเสียงหรือสัมผัสอะไร พระองค์ กำลังหมายความว่าอย่างไร • เรื่องที่เกิดขึ้น มันหมายถึงอะไรครับพระองค์ • พระองค์คิดอย่างไรกับคนนี้ • พระองค์อยากจะสอนอะไรข้าพระองค์ผ่านปัญหานี้ • ข้าพระองค์คิดอย่างนี้ แต่พระองค์เห็นเป็นอย่างไร ทักษะอธิษฐานจากใจ(Spiritual Prayer) ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th


ดาวน์โหลด ppt ช่วงที่ผ่านมา ท่านมีชีวิตกับ พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ฉันระลึกถึงพระพร/เหตุการณ์ในชีวิต เมื่อได้ยิน/ได้ร้องบทเพลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google