งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ระยะทางทั้งหมด 47,916 กม. มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ทั้งสิ้น 47,068 กม. สายทางทั้งหมด 3,271 สาย สายทางที่มีระยะทางเกินกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ระยะทางทั้งหมด 47,916 กม. มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ทั้งสิ้น 47,068 กม. สายทางทั้งหมด 3,271 สาย สายทางที่มีระยะทางเกินกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ระยะทางทั้งหมด 47,916 กม. มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ทั้งสิ้น 47,068 กม. สายทางทั้งหมด 3,271 สาย สายทางที่มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. จำนวน 2,885 สาย ไม่ได้ลงทะเบียน 1,0380 กม. จำนวนระยะทางจำนวนสายทาง สัดส่วนเปรียบเทียบการลงทะเบียนทางหลวงชนบท กับสายทางที่มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. สัดส่วนเปรียบเทียบการลงทะเบียนทางหลวงชนบท กับสายทางที่มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ไม่ได้ลงทะเบียน 540 สายทาง ลงทะเบียน 2,345 สายทาง ลงทะเบียน 36,688 กม. ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

4 ตามหนังสือสำนักบำรุงทาง ที่ คค.0718.3 ลงวันที่ 26 เมษายน 2555 แจ้งให้ สทช.ที่ 1-18 ตรวจสอบข้อมูลสายทางการลงทะเบียนสายทาง ตามข้อมูลที่ สบร. ได้รวบรวม โดยแจ้งทชจ. ในสังกัดการดูแล ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกันหรือไม่ แล้วแจ้งกลับ สบร.โดยด่วน หนังสือแจ้ง สทช. ให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนสายทาง สีแดง หมายถึงแก้ไข สีดำ หมายถึงยืนยันตาม สบร. ข้อมูลแจ้งกลับ หมายเหตุ : สบร. จะดำเนินการแก้ไขตามที่แจ้งกลับ เมื่อมีการส่งสำเนา แบบฟอร์ม ทช.2 เพื่อยืนยันการจดทะเบียน

5 ลำดับรหัสสายทาง ระยะทาง ( กม.) โครงข่ายทางสายทางที่มีระยะทางเกิน 8 กม. ลงทะเบียนแล้ว สายทางระยะทางสายทางระยะทางสายทางระยะทาง ( กม.) จำนวนกม. จำนวนกม. จำนวนร้อยละระยะทางร้อยละ 1 สทช. ที่ 1( ปทุมธานี ) 1,765.6111571,765.6111401,676.39012690.001,504.73189.76 2 สทช. ที่ 2 ( สระบุรี ) 2,460.4372282,460.4371642,197.58710060.981,157.09452.65 3 สทช. ที่ 3 ( ชลบุรี ) 2,316.4611792,316.4611442,190.9627552.081,003.801 45.82 4 สทช. ที่ 4 ( เพชรบุรี ) 2,496.8322162,496.8321692,311.05613378.701,772.25676.69 5 สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) 4,369.3062394,369.3062374,354.86222695.364,175.42395.88 6 สทช. ที่ 6 ( ขอนแก่น ) 3,544.0651783,544.0651743,520.06915186.783,021.26685.83 7 สทช. ที่ 7 ( อุบลราชธานี ) 3,824.6852253,824.6851963,687.06514674.492,751.27474.62 8 สทช. ที่ 8 ( นครสวรรค์ ) 2,999.1411962,999.1411872,956.14118397.862,911.12498.48 9 สทช. ที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ) 1,923.7431531,923.7431341,831.33112391.791,636.26589.35 10 สทช. ที่ 10 ( เชียงใหม่ ) 3,059.5911743,059.5911443,670.7928559.031,720.187 46.86 สรุปการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

6 ลำดับรหัสสายทาง ระยะทาง ( กม.) โครงข่ายทาง สายทางที่มีระยะทาง เกิน 8 กม. ลงทะเบียนแล้ว สายทางระยะทางสายทางระยะทางสายทางระยะทาง ( กม.) จำนวนกม. จำนวนกม. จำนวนร้อยละระยะทางร้อยละ 11 สทช. ที่ 11 ( สุราษฎร์ ธานี ) 2,316.37 3 1652,316.3731512,274.15213992.052,113.72092.95 12 สทช. ที่ 12 ( สงขลา ) 2,467.14 2 1902,467.1421532,302.67710669.281,533.65566.60 13 สทช. ที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) 2,350.95 1 1592,350.9511472,308.83812987.761,899.55582.27 14 สทช. ที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) 2,849.60 1 2102,849.6011822,800.78215384.072,321.51282.89 15 สทช. ที่ 15 ( อุดรธานี ) 2,516.87 6 1372,516.8761312,477.96110580.151,939.21578.26 16 สทช. ที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) 3,611.81 4 2083,611.8142023,577.83414873.272,494.25869.71 17 สทช. ที่ 17 ( เชียงราย ) 1,403.82 3 991,403.823881,354.8258293.181227.21890.58 18 สทช. ที่ 18 ( กระบี่ ) 1,639.57 3 1581,639.5731421,575.03713595.071,505.80495.60 รวม 47,916.0 25 3,271 47,916.02 5 2,88547,068.3612,34581.28 36,688.35 8 77.95 กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555


ดาวน์โหลด ppt กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ระยะทางทั้งหมด 47,916 กม. มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ทั้งสิ้น 47,068 กม. สายทางทั้งหมด 3,271 สาย สายทางที่มีระยะทางเกินกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google