งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์ คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์ คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์ คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด และไวยากรณ์ แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด 2. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัว ตรวจสอบการสะกด 3. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถ ตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร 4. เฉพาะใน Outlook หรือ Word หลังจากที่โปรแกรมทำเครื่องหมายการสะกดผิดเสร็จสิ้น โปรแกรมจะแสดง ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ สำหรับข้อผิดพลาดแต่ละรายการ ให้คลิกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ การสะกดและ ไวยากรณ์

2 วิธีการทำงานของการตรวจการสะกดอัตโนมัติ เมื่อคุณตรวจการสะกดโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์ คุณสามารถมั่นใจได้มากขึ้นว่าคุณจะ ไม่ต้องแก้ไขการสะกดผิดเป็นจำนวนมาก โปรแกรม Microsoft Office ของคุณสามารถทำ เครื่องหมายคำที่สะกดผิดในขณะที่คุณทำงานเพื่อที่คุณจะสามารถมองเห็นได้ง่าย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ คุณสามารถคลิกขวาที่คำที่สะกดผิดเพื่อดูการแก้ไขที่แนะนำ การคลิกขวาที่คำจะให้ตัวเลือกต่างๆ แก่คุณ เช่น การเพิ่มคำลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ของคุณ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้อยู่ วิธีการทำงานของการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ (Outlook และ Word เท่านั้น ) หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติ Word และ Outlook จะทำเครื่องหมาย ไวยากรณ์และลักษณะที่อาจเป็นข้อผิดพลาดในขณะที่คุณทำงานในเอกสาร Word และใน รายการของ Outlook ที่เปิดอยู่ ( ยกเว้นบันทึกย่อ ) ตามที่แสดงดังต่อไปนี้ คุณสามารถคลิกขวาที่ข้อผิดพลาดเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมได้ บนเมนูทางลัด การแก้ไขที่แนะนำอาจปรากฏขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะละเว้น ข้อผิดพลาดหรือคลิก เกี่ยวกับประโยคนี้ เพื่อดูว่าเหตุใดโปรแกรมจึงพิจารณาว่าข้อความนั้น ผิดพลาด

3 InfoPath 1. บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การสะกด แล้ว คลิก ตัวเลือกการสะกด 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือก กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย Outlook 1. คลิกแท็บ แฟ้ม 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก จดหมาย 3. คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ 4. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดใน Outlook ให้เลือกหรือล้างกล่องกา เครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์, ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาด ทางไวยากรณ์ขณะพิมพ์ และ ตรวจไวยากรณ์และการสะกด


ดาวน์โหลด ppt 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์ คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google