งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ต
เฉลยใบงาน คำศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ต

2 IP Address หมายถึง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ตัวอย่าง IP Address เป็นต้น Protocol หมายถึง ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือภาษาสื่อสารที่ใช้เป็น ภาษากลางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน

3 World Wide Web (WWW) หมายถึงพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดยการกำหนด URL คำว่าเวิลด์ไวด์เว็บมักจะใช้สับสนกับคำว่า อินเทอร์เน็ต โดยจริงๆแล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต Download หมายถึงการรับข้อมูล แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่เช่น การโอนไฟล์หรือว่าข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เข้ามาบันทึกเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

4 Upload หมายถึงการโอนย้ายไฟล์หรือข้อมูลจากที่หนึ่ง
ไปอีกที่หนึ่ง เช่น การโอนไฟล์หรือว่าข้อมูลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา  ไปไว้บนอินเตอร์เน็ต หรือว่าโอน ไฟล์ไปไว้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อกันอยู่ HTTP ย่อมาจาก Hypertext Transport Protocol  หมายถึง เป็นโปรโตคอลสื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบโปรโตคอล TCP HTTP ใช้ในระบบเครือข่ายใยแมงมุม (WWW)

5 URL หมายถึง ที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต ถูกย่อมาจากคำว่า Uniform Resource Locator เป็นเสมือนที่อยู่ เพื่อการระบุตำแหน่งของเอกสารข้อมูลต่างๆ สำหรับเข้าถึงไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต  HTML (Hypertext Markup Language) คือภาษามาร์กอัปออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

6 Link (ลิงค์) หมายถึง หัวข้อต่างๆ ที่สามารถโยงหรือว่าคลิก ไปยังเวบไซต์หรือรายละเอียดที่ระบุเอาไว้
Network (เน็ตเวิร์ก) หมายถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได้ 

7 เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ Password หมายถึง คำที่กำหนดให้เป็นรหัสลับเพื่อให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน มักใช้ในระบบเครือข่าย

8 FTP (File Transfer Protocol) หมายถึง รูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า โฮสติง หรือ เซิร์ฟเวอร์ Paste หมายถึง การนำเอาข้อความหรือภาพที่ใช้คำสั่ง copy หรือ cut มาวางปะลงไว้ในที่ใหม่

9 Login หมายถึง เข้าสู่ระบบ
Browser หมายถึงโปรแกรมสำหรับเรียกดูข้อมูลทางเว็บ เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Firefox

10 Cable หมายถึง สายที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปรกรณ์รอบข้างต่าง ๆ เช่น สายที่เชื่อมต่อระหว่างจอภาพและหน่วยประมวลผลกลาง หรือระหว่างเครื่องพิมพ์กับหน่วยประมวลผลกลาง Bandwidth คือ ปริมาณการรับ และการส่งข้อมูล  (Data-Transfer) ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second)

11 Email  หมายถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Firewall หมายถึง กำแพงไฟ เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับป้องกันระบบ Network (เครือข่าย) จากการ สื่อสารทั่วไปที่ถูกบุกรุก จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบ Network หรือระบบเครือข่าย

12 Server หรือ เครื่องแม่ข่าย หมายถึง เครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานให้บริการ ในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย  TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสาร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทาง ข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางได้

13 Client คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปร้องขอบริการและรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Server
Home page (โฮมเพจ) หมายถึง คำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ ISP หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คือ บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต

14


ดาวน์โหลด ppt คำศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google