งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IM model & NPD process Dundusid Porananond

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IM model & NPD process Dundusid Porananond"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IM model & NPD process Dundusid Porananond 5387772920
Vipakorn Vadhanasin

2 Company Overview สำนักงานใหญ่ใน US มีสาขาใน 65 ประเทศทั่วโลก
ยอดขายในปี 2010 $26.7 billion (International 65%) ใช้เงินลงทุนด้าน R&D ในปี 2010 $1.4 Billion (589 U.S. Patents in 2010) พนักงานทั่วโลกมากกว่า 80,000 คน เริ่มธุรกิจในเมืองไทยมานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีพนักงานในไทยมากกว่า 1000 คน Certified in three global quality standards - - ISO9001, ISO14001, TS16949 certifications

3 R&D activities ในไทย ในอดีตมุ่งเน้นเรื่องการ product modification เป็นส่วนใหญ่ โดยรับเทคโนโลยีมาจาก ต่างประเทศ มีแผนขยายงานด้าน R&D ในไทยเพื่อเน้นด้านการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเอเซียใน 5-10 ปีข้างหน้า โครงสร้างการบริหารเป็นแบบ Matrix Organization ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นำโดย R&D โดยมีตัวแทนจาก function ต่างเข้าร่วม (Marketing, Sales, Production, Engineering, QC, Sourcing, finance)

4 Draft Corporate Overview 5.16.11
2008 Corporate Overview v Market Segments Through our six market-leading businesses, we turn our ideas into ingenious products and solutions that make life better for our customers and end-users every day Industrial & Transportation From underground to outer space – changing how industry works Health Care Promoting health and improving quality care Safety, Security & Protection Services Keeping you safe and your world secure Consumer & Office Simplifying life and work Electro & Communications Enabling the global power and telecommunications networks and the world's electronic devices Display & Graphics Enhancing visual communication and interactivity © 3M All Rights Reserved.

5 Innovation Management Model for 3M
Long Term (3-5 Years) Medium Term (1-3 Years) Short Term (Quarterly) Review org. results & Access future Set up Innovation mission Business Model & Organization Structure Identify Product Portfolios & Pipelines Partnering / Sourcing Recruitment & Training IP Management Knowledge Management Build culture to promote innovation Staff project teams Run Projects (Metrix Structure) Reviews Projects Research & Development User Researches

6 Proposed Innovation Management Model for 3M Thailand
Access Collaborate Justify Develop & Implement Diffuse and Socialize Communication

7 The PDMA Handbook of New Product Development

8 The PDMA Handbook of New Product Development

9 The PDMA Handbook of New Product Development

10 NPI Process Idea Phase Concept Phase Feasibility Phase
Dev’t Scale Up Launch Post- The NPI is a 7 phase / 6 gate process: Idea Phase Concept Phase Feasibility Phase Development Phase Scale Up Phase Launch Phase Post-Launch phase Typical Stage-Gate 1. Discovery (Idea generation) 2. Scoping (Preliminary investigation) 3. Build Business Case (detailed investigation) 4. Development 5. Testing and Validation 6. Launch

11 NPI details process map

12 TD Process Managing Technology Development Projects (Cooper 2007)

13 Proposed new NPD process
Scoping Technical Assessment Detailed Investigation Idea Concept Feasibility Dev’t Scale Up Launch Post- Hopper Technology Development Product Development Source of innovation Internal Source of innovation External Source of innovation + MFG process design

14 Reference  British Standard Institution (2008). BS : Guide to managing innovation. Design management systems, BSI, London. Gemunden et. Al. (2007) “Role models for radical innovations in Times of open innovation”, Creativity and Innovation Management, Vol. 16, No.4, ppp Harmancioglu N. et at. (2009) “Theoretical lenses and domain definitions in innovation research”, European Journal of Marketing, Vol. 43 No. ½, pp Linton, J. (2009) “De-babelizing the language of innovation” Technovation, Vol. 29, pp Figueroa, E. & Conceicao, P. (2000) “Rethinking the innovation process in large organizations: a case study of 3M”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol.17, pp Peter A. Koen, (2005) “THE FUZZY FRONT END FOR INCREMENTAL, PLATFORM, AND BREAKTHROUGH PRODUCTS”, The PDMA Handbook of New Product Development (2nd Edition), pp Jeffrey B. Schmidt(2005), ”GATE DECISIONS: THE KEY TO MANAGING RISK DURING NEW PRODUCT DEVELOPMENT” The PDMA Handbook of New Product Development (2nd Edition), pp Robert G. Cooper (1990), “Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products”, Business Horizons / May-June 1990 Robert G. Cooper (2007), “Managing Technology Development Projects” IEEE ENGINEERING MANAGEMENT REVIEW, VOL. 35, NO. 1 Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger (2008), “Product Design and Development”, 4th Edition, McGraw-Hill. 3M Corporate Website,


ดาวน์โหลด ppt IM model & NPD process Dundusid Porananond

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google