งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสอบ 18 ข้อ ข้อที่ 5 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสอบ 18 ข้อ ข้อที่ 5 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อสอบ 18 ข้อ ข้อที่ 5 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่ 15

3 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์คือ อะไร 1. คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน 2. ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง 3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4. เครื่องที่มีผู้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ผิด ถูก ผิด

4 2. Social Network มีชื่อเรียก ยกเว้น ข้อใด 1. สังคมไอเทค 2. กลุ่มสังคม ออนไลน์ 3. เครือข่ายมิตรภาพ 4. เครือข่ายสังคม ผิด ถูก ผิด

5 3. ข้อใดไม่ใช้ข้อดีของ Social Network 1. มีโอกาสได้พบเพื่อนเก่า 2. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้มากขึ้น 3. ประหยัดค่าใช้จ่าในการติดต่อกับคนอื่น 4. เป็นตัวกลางในการเสนอและแสดงความคิดเห็น ผิด ถูก ผิด

6 4. ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 2. สามารถสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ 4. สามารถสนทนาผ่านเครือข่ายได้ 3. สามารเปิดดู E-mail ของคนอื่นได้ ผิด ถูก ผิด

7 5. Creative Network หมายถึงข้อใด 1. เผยแพร่ผลงาน 2. เผยแพร่การ เรียน 3. เผยแพร่การคมนาคม 4. ไม่มีข้อถูก ผิด ถูก ผิด

8 6. ปัจจุบันเราสามารถใช้ Google Maps ทำอะไร 1. ค้นหาข้อมูล 2. ค้นหาอัตราส่วน 3. สร้างแผนที่ของตัวเองหรือแชร์แผนที่ให้คนอื่น 4. สร้างข้อมูลข่าวสาร ผิด ถูก ผิด

9 7. P2P เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง อะไร 1. Computer กับ Bluetooth 2. Client กับ Client 3. Client กับ Skype 4. ไม่มีข้อถูก ผิด ถูก ผิด

10 8. Social Network Service มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ในตลาดด้านใด 1. การศึกษาและการคมนาคม 2. ธุรกิจและองค์กร 3. การขนส่งและการซื้อขาย 4. การธนาคารและองค์กร ผิด ถูก ผิด

11 9. Wikipedia เป็นสารานุกรมต่อยอดที่อนุญาต ให้เข้ามาช่วยกันเขียนและแก้ไขบทบาทต่างๆ ได้ ทำให้เกิดเป็นสารานุกรมใด 1. สารานุกรมไทย 2. สารานุกรมอังกฤษ 3. สารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ 4. สารานุกรมรูปภาพ ผิด ถูก ผิด

12 10.Web 2.0 ลักษณะเด่นต่างจาก Web 1.0 คือข้อใด 1. การพัฒนาให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลได้ 2. การพัฒนาของเทคโนโลยี 3. การพัฒนาการเปลี่ยนไฟล์ 4. การพัฒนา Hi 5 ผิด ถูก ผิด

13 11. Social Network เป็นสื่อในการทำ อะไร 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ 2. การแลกเปลี่ยนสถานที่ 3. การแลกเปลี่ยนเงินตรา 4. ถูกทุกข้อ ผิด ถูก ผิด

14 12. ข้อใด คือ คำศัพท์ของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1. Computer Network 2. Social Network 3. Creative Network 4. Networking ผิด ถูก ผิด

15 13. ข้อใดไม่ใช้การเชื่อมต่อกันเป็น เครือข่าย 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 2. สามารถอ่านข้อมูลได้เร็วขึ้น 3. สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ 4. สนทนาผ่านเครือข่ายได้ ผิด ถูก ผิด

16 14. Social Network เรียกว่าอะไร 1. เครือข่ายสังคม 2. เครือข่ายเว็บไซต์ 3. เครือข่ายออนไลน์ 4. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ค. ผิด ถูก ผิด

17 15. กลุ่มสังคมออนไลน์คือข้อใด 1. บริการผ่านอินเตอร์เน็ต 2. บริการผ่านเกมส์ออนไลน์ 3. บริการผ่านเว็บไซต์ที่มีจุดโยงระหว่างบุคคลที่มีเครือข่าย 4. ถูกทุกข้อ ผิด ถูก ผิด

18 สมาชิก 1. นางสาวภุมรินทร์ยองเข เลขที่ 4 2. นาวสาวธิดารัตน์เพ่งพินิจ เลขที่ 10 3. นางสาวนิภารัตน์สมหมาย เลขที่ 11 4. นางสาวเพ็ญนภาตุกพริก เลขที่ 20 5. นางสาวอนุชิตาสมหมาย เลขที่ 23 ม.6/1


ดาวน์โหลด ppt ข้อสอบ 18 ข้อ ข้อที่ 5 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google