งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จัดทำโดย ด. ญ. ภัทรนิษฐ์ ทะนันชัย เลขที่ 15 ชั้น ม.1/8 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จัดทำโดย ด. ญ. ภัทรนิษฐ์ ทะนันชัย เลขที่ 15 ชั้น ม.1/8 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จัดทำโดย ด. ญ. ภัทรนิษฐ์ ทะนันชัย เลขที่ 15 ชั้น ม.1/8 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 * สารบัญ * 1. ปิรามิดแห่งเมืองกิซา 1  หอเอนเมืองปิซา 2  มหาวิหารเดียนา 3  กองหินประหลาดสโตรเฮ้นจ์ 4  ตึกเอ็มไพร์สเตท 5  หอประภาคารฟาโรส 6 หอประภาคารฟาโรส 6  เขื่อนฮูเวอร์ 7 เขื่อนฮูเวอร์ 7  สะพานโกลเด้นเกท 8 สะพานโกลเด้นเกท 8  สุสานแห่งอเล็กซาเดรีย 9 สุสานแห่งอเล็กซาเดรีย 9  สนามกีฬากรุงโรม 10 สนามกีฬากรุงโรม 10  บรรณานุกรม 11 บรรณานุกรม 11

3 ปิรามิดแห่งเมืองกิซา

4 หอเอนเมืองปิซา

5 มหาวิหารเดียนา

6 กองหินประหลาดสโตรเฮ้นจ์

7 ตึกเอ็มไพร์สเตท

8 หอประภาคารฟาโรส

9 เขื่อนฮูเวอร์

10 สะพานโกลเด้นเกท

11 สุสารแห่งอเล็กซาเดรีย

12 สนามกีฬากรุงโรม

13 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จัดทำโดย ด. ญ. ภัทรนิษฐ์ ทะนันชัย เลขที่ 15 ชั้น ม.1/8 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google