งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา วิชา … เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. อังคณา ร่วมความคิด ม.2/11 เลขที่ 7 เสนอ อ. สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา วิชา … เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. อังคณา ร่วมความคิด ม.2/11 เลขที่ 7 เสนอ อ. สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา วิชา … เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. อังคณา ร่วมความคิด ม.2/11 เลขที่ 7 เสนอ อ. สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 ปัญหา :: นำแทนแกรม 1 อัน หรือ ตัวต่อ ทั้ง 7 รูป ( รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 รูป, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 1 รูป, รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 5 รูป ) มาต่อกัน ให้เป็นรูปต่างๆ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ข้อมูลที่กำหนดให้ :: แทนแกรม 1 อัน หรือ ตัวต่อ ทั้ง 7 รูป สิ่งที่ต้องการ :: รูปต่างๆ เช่น แมว คน กระต่าย นก บ้าน ฯลฯ ที่ได้มาจากตัวต่อทั้ง 7 รูป

3 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา นำตัวต่อ ทั้ง 7 รูป ( รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 รูป, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 1 รูป, รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 5 รูป ) มาวางต่อกันให้เป็นรูปร่างต่างๆ โดยใช้หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นคู่มือ ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการแก้ไขปัญหา นำตัวต่อ ทั้ง 7 รูปมาวางต่อกันให้เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น คน แมว กระต่าย นก บ้าน เรือ ปืน

4 การแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถแก้ไขได้ดังนี้

5

6

7 ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุง เมื่อดูจากรูปในตัวอย่างแล้ว พบว่ามีการใช้ตัวต่อทั้ง 7 รูป ครบตามที่กำหนด แลรูปที่ได้จากการต่อ มีความคล้ายคลึงกับของจริงพอสมควร จบ


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา วิชา … เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ญ. อังคณา ร่วมความคิด ม.2/11 เลขที่ 7 เสนอ อ. สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google