งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ชื่อ เล่น ด. ญ. พิมพ์สุดา ปุ ราโส ชื่อเล่น นุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ชื่อ เล่น ด. ญ. พิมพ์สุดา ปุ ราโส ชื่อเล่น นุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล ชื่อ เล่น ด. ญ. พิมพ์สุดา ปุ ราโส ชื่อเล่น นุ่น

2 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 253 หมู่ 3 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

3 อายุ วัน เดือน ปีเกิด อายุ 12 ปี เกิดวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ.2544

4 ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจักรคำ คณาทร จังหวัดลำพูน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

5 ชื่อบิดา - มารดา บิดาชื่อ นายพูนศักดิ์ ปุ ราโส มาดาชื่อ นางแสงเดือน ปุ ราโส

6 สิ่งที่ชอบ - สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ ชอบฟังเพลง วาดภาพ ชอบสีฟ้า อื่นๆ สิ่งที่ไม่ชอบ หนอน คนโรคจิต อื่นๆ

7 ความใฝ่ฝัน - คติประจำ ใจ ความใฝ่ฝัน ตำรวจ คติประจำใจ คิดว่าดี ก็ทำ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ชื่อ เล่น ด. ญ. พิมพ์สุดา ปุ ราโส ชื่อเล่น นุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google