งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ THE KALASIN PROVINCIAL OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL Kalasin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ THE KALASIN PROVINCIAL OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL Kalasin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ THE KALASIN PROVINCIAL OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL Kalasin

2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจจังหวัด กาฬสินธุ์ ประจำปี 2552

3 สาขา 2549255025512552 สาขาเกษตรกรรม 23.6325.1624.3926.28 สาขาขายปลีก ขาย ส่ง 22.9821.4722.4921.33 สาขาการศึกษา 13.5113.6614.6814.72 สาขาอุตสาหกรรม * 11.9212.6211.9611.74 สาขาบริหารราชการ 6.025.756.125.75 อื่นๆ 21.9421.3420.3620.18 Gross Provincial Product(GPP) 100.00 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัด กาฬสินธุ์ ในช่วงที่ผ่านมา * สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วน แนวโน้มลดลง

4 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัด กาฬสินธุ์

5 สาขา 2549255025512552 ภาคเกษตร 8.335.324.223.80 สาขาเกษตรกรรม 8.735.604.273.87 สาขาประมง -2.52-3.142.751.42 ภาคนอกเกษตร 5.428.820.307.15 สาขาเหมืองแร่ -21.35-9.29-20.49-10.31 สาขาอุตสาหกรรม 5.6824.45-6.791.79 สาขาไฟฟ้า 7.516.260.1613.71 สาขาก่อสร้าง 5.5426.15-14.4815.01 สาขาขายปลีก ขายส่ง 6.043.210.559.22 สาขาโรงแรม 7.153.342.3116.57 สาขาขนส่ง 0.5112.554.4412.45 สาขาการเงิน 28.830.11-0.8411.19 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์

6 สาขา 2549255025512552 สาขาอสังหาริมทรัพย์ 6.213.511.04-1.48 สาขาบริหารราชการ 0.064.207.221.91 สาขาการศึกษา 2.2510.017.305.61 สาขาสุขภาพ 5.888.316.225.37 สาขาบริการชุมชน -0.94-5.03-7.7017.98 สาขาลูกจ้างในครัวเรือน 2.637.694.766.82 Gross Provincial Product (GPP) 6.137.951.256.32 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัด กาฬสินธุ์ ในช่วงที่ผ่านมา

7 Kalasin GPP เป็นลำดับที่ 11 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 47 ของระดับประเทศ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2552

8 GPP Per Capita เป็นลำดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 63 ของระดับประเทศ Per Capita Income ปี 2552 บาท / คน / ปี ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552

9 ปี 2553 คาดว่า Gpp จะโต 3.50 เปอร์เซ็นต์

10 25492550255125522553f สศช. 6.137.951.256.32 Management Charts 3.50 Management Charts ปี 2553 คาดว่า Gpp จะโต 3.50 เปอร์เซ็นต์ การจัดทำการพยากรณ์เศรษฐกิจเบื้องต้น โดยใช้หลักวิชาการทางสถิติการ วิเคราะห์ Management Chart พยากรณ์ได้ว่า GPP จังหวัดกาฬสินธุ์ในปี 2553 จะขยายตัวร้อยละ 3.50

11 ภาคการเกษตร โดยพิจารณาจากดัชนี ภาคการเกษตร (API) APIAPI ดัชนีด้านเกษตร (API) มี ปรับตัวลดลง

12 ภาคอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากดัชนี ภาคอุตสาหกรรม (ISI) ISIISI ดัชนีด้านอุตสาหกรรม (IPI) มี ปรับตัวดีขึ้น

13 ภาคบริการโดยพิจารณาจากดัชนีภาค บริการ (SI) SISI ดัชนีด้านบริการ (SI) มีปรับตัว ดีขึ้น

14 “ นโยบายภาครัฐช่วย ขับเคลื่อน ” “ ราคาพืชผลทาง การเกษตรสูงขึ้น ทำให้ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ” “ สถานการณ์ทางด้าน การเมืองไม่มีเหตุการณ์ ที่มีความรุนแรง ”

15 ราคายางพารา ปี 25 51 ปี 25 52 ปี 25 53

16 ปี 25 51 ปี 25 52 ปี 25 53 สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคามันสำปะหลัง

17 “ สถานการณ์ภัย แล้ง ” “ ราคาน้ำมันยังทรงตัว ในระดับสูง ”

18 เศรษฐกิจไทยไตรมาสสองปี 2553 ขยายตัวร้อยละ 9.1 ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยมี ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลกและความเชื่อมั่นทั้งผู้บริโภคและนัก ลงทุน ส่งผลให้ การผลิต การส่งออก การ ลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัว อย่างต่อเนื่อง................>>>

19 แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2553 จากการประเมินศักยภาพเศรษฐกิจของ ประเทศ ด้านการผลิต การส่งออก การ บริโภคภาคครัวเรือน การลงทุน รวมทั้งหาก สถานการณ์ในประเทศทางด้านการเมือง ในช่วงต่อไปไม่มีเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง ประกอบกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในช่วงครึ่ง หลังของปีจะเริ่มชะลอลง ……>>> สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ มหาภาค แถลงข่าว 9.30 น. 23 สิงหาคม 2553

20 จบ... การนำเสนอครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ THE KALASIN PROVINCIAL OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL Kalasin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google