งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่มสีสันให้ชีวิต แล้วโลด แล่นไปกับเรา น. ส. อมรรัตน์ วัน เชียง กรรมการผู้จัดการ น. ส. ภัทราพร ภู จอมขำ กรรมการผู้จัดการ น. ส พิมพนิต วันเพ็ญ ผู้จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่มสีสันให้ชีวิต แล้วโลด แล่นไปกับเรา น. ส. อมรรัตน์ วัน เชียง กรรมการผู้จัดการ น. ส. ภัทราพร ภู จอมขำ กรรมการผู้จัดการ น. ส พิมพนิต วันเพ็ญ ผู้จัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพิ่มสีสันให้ชีวิต แล้วโลด แล่นไปกับเรา

3 น. ส. อมรรัตน์ วัน เชียง กรรมการผู้จัดการ น. ส. ภัทราพร ภู จอมขำ กรรมการผู้จัดการ น. ส พิมพนิต วันเพ็ญ ผู้จัดการ ประสานงาน ทัวร์ ต่างประเทศ นายศุภชัย ประสงค์สร้าง ฝ่ายบุคคล / วีซ่า น. ส. ชุติกาญจน์ มูลมณี ผู้ประสานงาน ทัวร์ ภายในประเทศ น. ส. ทิพย์ประภา นาคแคล้ว ผู้ประสานงาน ทัวร์ต่างประเทศ

4 กระบี่ เที่ยว กระบี่ กับ DOLPHIN TOUR AND TRAVEL

5 รายละเอียดโปรแกรม วันแรก รับสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ + นำเข้าที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัย

6 รายละเอียดโปรแกรม วันที่สอง ลงเรือ Speed Boat + ถ้ำพระนาง + ทะเลแหวก + เกาะไก่ + เกาะสี่ + เกาะปอดะ

7 ถ้ำพระนาง

8 ทะเลแหวก

9 เกาะไก่

10 เกาะสี่

11 เกาะปอดะ

12 รายละเอียดโปรแกรม วันที่สาม มื้อเช้า ( มื้อ 3) ที่พัก + พักผ่อนตามอัธยาศัย และส่งออกสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่

13 อ่าวนาง ปริ๊นวิลล์ รีสอร์ท มาตรฐาน โรงแรม

14

15 VDO preview


ดาวน์โหลด ppt เพิ่มสีสันให้ชีวิต แล้วโลด แล่นไปกับเรา น. ส. อมรรัตน์ วัน เชียง กรรมการผู้จัดการ น. ส. ภัทราพร ภู จอมขำ กรรมการผู้จัดการ น. ส พิมพนิต วันเพ็ญ ผู้จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google