งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The McKinsey Way.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The McKinsey Way."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The McKinsey Way

2 McKinsey ตั้งในปี 1923 มีทั้งหมด 75 แห่งทั่วโลก
พนักงาน 4,500 คน และมีนักบริหารชั้นนำของโลกมากมาย

3 หลักการปฏิบัติงานของ McKinsey มีแนวทางดังนี้
1. Building the Solution (สร้างข้อสรุป) 1.1 Fact-based 1.2 Rigid-structured 1.3 Hypothesis-driven

4 ก. การตัดสินใจบนฐานของข้อมูล มิใช่ความเชื่อ
1.1 Fact-based คือการหาข้อเท็จจริงก่อน เพราะข้อเท็จจริงช่วยในเรื่องดังนี้ ก. การตัดสินใจบนฐานของข้อมูล มิใช่ความเชื่อ ข. เนื่องจากพนักงานเป็น Generalist จึงต้องอาศัยข้อมูล ค. ลดช่องว่างระหว่างเด็กใหม่กับคนเก่าเพราะตัดสินด้วยข้อมูล

5 - ต้องการเห็นอะไรหรืออยากได้อะไร - รวบรวมประเด็นออกมาให้หมด
1.2 Rigid-structure คือการจัดโครงสร้างความคิดก่อน เรียบเรียงความคิดก่อนว่า - ต้องการเห็นอะไรหรืออยากได้อะไร - รวบรวมประเด็นออกมาให้หมด - วิเคราะห์ปัญหาว่ามีประเด็นอะไรบ้าง

6 1.3 Hypothesis-driven ก. สมมติฐานของปัญหาคืออะไร ข. ทางออกมีกี่ทาง ค. ทางออกไหนดีที่สุด

7 2. Developing an Approach (พัฒนาวิธีการ)
2.1 ปัญหาอาจจะมิใช่ปัญหาถ้าเอาแต่รับฟังโดยไม่วิเคราะห์ 2.2 อย่าไปใช้เครื่องมืออะไรมากมาย วุ่นวายไม่เข้าเรื่อง 2.3 ปัญหาอาจจะเหมือนกันแต่การแก้ปัญหาแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะบริบทต่างกัน 2.4 อย่าตีความข้อมูลเข้าข้างตนเองเพียงเพราะเรารู้เรื่องนั้นดี

8 2.5 ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากัน ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ถ่องแท้
2.6 อย่าตัดสินใจทางออกในการแก้ปัญหาง่าย ๆ ถ้ามันง่ายขนาดนั้นเขาคงไม่ต้องมาหาเรา 2.7 เตรียมรับกับการต่อต้านทุกครั้งที่เราเข้าไปแก้ปัญหา

9 3. หลักการของ 80/20 และหลักการอื่น ๆ ในหน่วยงาน
3.1 สัจธรรมของ 80/20 ใช้ได้ทุกแห่งคือ คน 20 % ทำประโยชน์ถึง 80 % ของหน่วยงานและคน 20 % สร้างปัญหา 80 % ของหน่วยงาน 3.2 อย่าจับจดทำมันทุกเรื่อง อย่าต้มน้ำทั้งมหาสมุทรเพียงเพื่อให้ได้เกลือเพียงหยิบมือเดียว ดังนั้นทำแต่เรื่องสำคัญ ๆ เท่านั้น

10 3.3 จับแต่ประเด็นที่สำคัญสุดเพียง 2-3 เรื่องเท่านั้น อย่าทำทุกเรื่อง
3.4 การทดสอบแบบบันไดเลื่อน โดยลองสรุปประเด็นแต่ละประเด็นภายในเวลาสั้น ๆ เท่ากับการใช้เวลาเดินลงบันได้เลื่อน ถ้าใช้เวลานานกว่านั้นแสดงว่ากำลังสับสนในประเด็นนั้น 3.5 เก็บผลไม้ใกล้มือก่อน ในการศึกษาประเด็นแต่ละประเด็นนั้นอาจจะเก็บข้อมูลจากผู้บริหารในหน่วยงานก่อน ยังไม่ต้องคิดอะไรให้มันยุ่งยาก

11 3.6 จดบันทึกทุกวันที่รับรู้แต่ไม่ต้องเอามาใช้ทุกเรื่อง แต่วิเคราะห์ว่าเรื่องใดที่เป็นประโยชน์บ้าง เรื่องใดที่ไม่มีประโยชน์ให้เอาทิ้ง 3.7 ระหว่างศึกษาอยู่นั้นอย่าไปทำเรื่องอื่นให้เสียสมาธิ 3.8 อย่าหลงประเด็นเมื่อศึกษาไปนานวันเพราะข้อมูลเยอะมาก 3.9 ถ้าอะไรที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจก็ให้ศึกษาต่อไป อย่าไปโกหกตัวเองและผู้อื่น 3.10 ถ้าพนักงานผู้ให้ข้อมูลบอกว่าไม่รู้ จงอย่าเชื่อ

12 4. การขายผลการศึกษา 4.1 คนที่มาหาเราทุกคนมีปัญหาจึงมาหาเรา ต้องแก้ปัญหาให้เขาได้ 4.2 ทุกโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาต้องชัดเจน จะใช้เวลาเพียง 3-6 เดือนและใช้คนทำงาน 4-6 คนเท่านั้น 4.3 ความสำเร็จอยู่ที่ทีมเวอร์ค ดังนั้นเลือกคนให้ถูกกับงาน สร้างความผูกพันในกลุ่ม และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

13 5. การระดมสมอง เมื่อได้ข้อมูลจะต้องมีการระดมสมองเพื่อหาข้อสรุป 5.1 ทุกคนต้องอ่านก่อนเข้าระดมสมอง 5.2 ต้องไม่มีอคติหรือเถียงเพื่อเอาชัยชนะ 5.3 มีการจดบันทึกตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt The McKinsey Way.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google