งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The McKinsey Way. McKinsey ตั้งในปี 1923 มีทั้งหมด 75 แห่งทั่วโลก พนักงาน 4,500 คน และมีนักบริหาร ชั้นนำของโลกมากมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The McKinsey Way. McKinsey ตั้งในปี 1923 มีทั้งหมด 75 แห่งทั่วโลก พนักงาน 4,500 คน และมีนักบริหาร ชั้นนำของโลกมากมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The McKinsey Way

2 McKinsey ตั้งในปี 1923 มีทั้งหมด 75 แห่งทั่วโลก พนักงาน 4,500 คน และมีนักบริหาร ชั้นนำของโลกมากมาย

3 หลักการปฏิบัติงานของ McKinsey มีแนวทาง ดังนี้ 1. Building the Solution ( สร้างข้อสรุป ) 1.1 Fact-based 1.2 Rigid-structured 1.3 Hypothesis-driven

4 1.1 Fact-based คือการหาข้อเท็จจริงก่อน เพราะข้อเท็จจริงช่วยในเรื่องดังนี้ ก. การตัดสินใจบนฐานของข้อมูล มิใช่ ความเชื่อ ข. เนื่องจากพนักงานเป็น Generalist จึง ต้องอาศัยข้อมูล ค. ลดช่องว่างระหว่างเด็กใหม่กับคนเก่า เพราะตัดสินด้วยข้อมูล

5 1.2 Rigid-structure คือการจัดโครงสร้าง ความคิดก่อน เรียบเรียงความคิด ก่อนว่า - ต้องการเห็นอะไรหรืออยาก ได้อะไร - รวบรวมประเด็นออกมาให้ หมด - วิเคราะห์ปัญหาว่ามีประเด็น อะไรบ้าง

6 1.3 Hypothesis-driven ก. สมมติฐานของปัญหาคืออะไร ข. ทางออกมีกี่ทาง ค. ทางออกไหนดีที่สุด

7 2. Developing an Approach ( พัฒนาวิธีการ ) 2.1 ปัญหาอาจจะมิใช่ปัญหาถ้าเอาแต่รับฟัง โดยไม่วิเคราะห์ 2.2 อย่าไปใช้เครื่องมืออะไรมากมาย วุ่นวาย ไม่เข้าเรื่อง 2.3 ปัญหาอาจจะเหมือนกันแต่การแก้ปัญหา แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะบริบทต่างกัน 2.4 อย่าตีความข้อมูลเข้าข้างตนเองเพียง เพราะเรารู้เรื่องนั้นดี

8 2.5 ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนไม่ เท่ากัน ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ ถ่องแท้ 2.6 อย่าตัดสินใจทางออกในการแก้ปัญหา ง่าย ๆ ถ้ามันง่ายขนาดนั้นเขาคงไม่ต้องมาหาเรา 2.7 เตรียมรับกับการต่อต้านทุกครั้งที่เราเข้า ไปแก้ปัญหา

9 3. หลักการของ 80/20 และหลักการอื่น ๆ ใน หน่วยงาน 3.1 สัจธรรมของ 80/20 ใช้ได้ทุกแห่งคือ คน 20 % ทำประโยชน์ถึง 80 % ของหน่วยงาน และคน 20 % สร้างปัญหา 80 % ของหน่วยงาน 3.2 อย่าจับจดทำมันทุกเรื่อง อย่าต้มน้ำทั้ง มหาสมุทรเพียงเพื่อให้ได้เกลือเพียงหยิบมือ เดียว ดังนั้นทำแต่เรื่องสำคัญ ๆ เท่านั้น

10 3.3 จับแต่ประเด็นที่สำคัญสุดเพียง 2-3 เรื่องเท่านั้น อย่าทำทุกเรื่อง 3.4 การทดสอบแบบบันไดเลื่อน โดยลอง สรุปประเด็นแต่ละประเด็นภายในเวลาสั้น ๆ เท่ากับการใช้เวลาเดินลงบันได้เลื่อน ถ้าใช้ เวลานานกว่านั้นแสดงว่ากำลังสับสนในประเด็น นั้น 3.5 เก็บผลไม้ใกล้มือก่อน ในการศึกษา ประเด็นแต่ละประเด็นนั้นอาจจะเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหารในหน่วยงานก่อน ยังไม่ต้องคิดอะไรให้ มันยุ่งยาก

11 3.6 จดบันทึกทุกวันที่รับรู้แต่ไม่ต้องเอามา ใช้ทุกเรื่อง แต่วิเคราะห์ว่าเรื่องใดที่เป็น ประโยชน์บ้าง เรื่องใดที่ไม่มีประโยชน์ให้เอาทิ้ง 3.7 ระหว่างศึกษาอยู่นั้นอย่าไปทำเรื่องอื่น ให้เสียสมาธิ 3.8 อย่าหลงประเด็นเมื่อศึกษาไปนานวัน เพราะข้อมูลเยอะมาก 3.9 ถ้าอะไรที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจก็ให้ศึกษา ต่อไป อย่าไปโกหกตัวเองและผู้อื่น 3.10 ถ้าพนักงานผู้ให้ข้อมูลบอกว่าไม่รู้ จง อย่าเชื่อ

12 4. การขายผลการศึกษา 4.1 คนที่มาหาเราทุกคนมีปัญหาจึงมาหาเรา ต้องแก้ปัญหาให้เขาได้ 4.2 ทุกโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาต้อง ชัดเจน จะใช้เวลาเพียง 3-6 เดือนและใช้ คนทำงาน 4-6 คนเท่านั้น 4.3 ความสำเร็จอยู่ที่ทีมเวอร์ค ดังนั้นเลือก คนให้ถูกกับงาน สร้างความผูกพันในกลุ่ม และ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

13 5. การระดมสมอง เมื่อได้ข้อมูลจะต้องมีการระดมสมองเพื่อหา ข้อสรุป 5.1 ทุกคนต้องอ่านก่อนเข้าระดมสมอง 5.2 ต้องไม่มีอคติหรือเถียงเพื่อเอาชัยชนะ 5.3 มีการจดบันทึกตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt The McKinsey Way. McKinsey ตั้งในปี 1923 มีทั้งหมด 75 แห่งทั่วโลก พนักงาน 4,500 คน และมีนักบริหาร ชั้นนำของโลกมากมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google