งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมชาติ นาควิโรจน์ 100 ม.11 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง โทร 081-9590478 นายสมชาติ นาควิโรจน์ 100 ม.11 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง โทร 081-9590478.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมชาติ นาควิโรจน์ 100 ม.11 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง โทร 081-9590478 นายสมชาติ นาควิโรจน์ 100 ม.11 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง โทร 081-9590478."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมชาติ นาควิโรจน์ 100 ม.11 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง โทร 081-9590478 นายสมชาติ นาควิโรจน์ 100 ม.11 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง โทร 081-9590478 นายสมปราชญ์ มุสิกรักษ์ 281 ม.1 ต. ท่ามะเดื่อ อ. บาง แก้ว จ. พัทลุง โทร. 084-0717914 นายสมปราชญ์ มุสิกรักษ์ 281 ม.1 ต. ท่ามะเดื่อ อ. บาง แก้ว จ. พัทลุง โทร. 084-0717914 นางปารีณา ภคุโล 199 ม.13 ต. โคกสัก อ. บาง แก้ว จ. พัทลุง โทร.085-5893416,087- 6338668 นางปารีณา ภคุโล 199 ม.13 ต. โคกสัก อ. บาง แก้ว จ. พัทลุง โทร.085-5893416,087- 6338668

2 นายชาญชัย เพชรคง 75 ม.8 ต. โคกชงาย อ. เมือง จ. พัทลุง โทร 089-4950152 นายชาญชัย เพชรคง 75 ม.8 ต. โคกชงาย อ. เมือง จ. พัทลุง โทร 089-4950152 นางเฉลิมศรี สุวรรณโณ 33/1 ม.6 ต. ควนขนุน อ. เขา ชัยสน จ. พัทลุง โทร 086-5989402 นางเฉลิมศรี สุวรรณโณ 33/1 ม.6 ต. ควนขนุน อ. เขา ชัยสน จ. พัทลุง โทร 086-5989402 นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ์ 291 ม.8 ต. นาปะขอ อ. บาง แก้ว จ. พัทลุง โทร 086-2859604 นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ์ 291 ม.8 ต. นาปะขอ อ. บาง แก้ว จ. พัทลุง โทร 086-2859604

3 นางจารุพรรณ คชสิงห์ 77 ม.9 ต. โคกม่วง อ. เขา ชัยสน จ. พัทลุง โทร 081-8985549 นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย 72 ซอย 6 ( เสน่ห์เจริญ ) ถ. ซอยเสน่ห์เจริญ ต. คูหาสวรรค์ อ. เมือง โทร.081-7519585 นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย 72 ซอย 6 ( เสน่ห์เจริญ ) ถ. ซอยเสน่ห์เจริญ ต. คูหาสวรรค์ อ. เมือง โทร.081-7519585


ดาวน์โหลด ppt นายสมชาติ นาควิโรจน์ 100 ม.11 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง โทร 081-9590478 นายสมชาติ นาควิโรจน์ 100 ม.11 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง โทร 081-9590478.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google