งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1. ก ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างปี พ. ศ. 2515 งบประมาณ 172,300 บาท ความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1. ก ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างปี พ. ศ. 2515 งบประมาณ 172,300 บาท ความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1. ก ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างปี พ. ศ. 2515 งบประมาณ 172,300 บาท ความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร

3 อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ สปช. 104/2526 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ. ศ. 2542 งบประมาณ 977,500 บาท ความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร

4 อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สขอ. 1/002 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้างปี พ. ศ. 2521 งบประมาณ 140,000 บาท

5 อาคารอเนกประสงค์แบบ. สปช. สร้าง พ. ศ. 2528 งบประมาณ 20,000 บาท ความกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

6 ส้วมหลังที่ 1 แบบ สข /001 ขนาด 3 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ. 2521 งบประมาณ 8,800 บาท

7 ส้วมหลังที่ 2 แบบ สปช 601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง สร้างปี พ. ศ. 2544 งบประมาณ 50,000 บาท

8 ห้องสมุด ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร

9 บ่อน้ำ / บ่อเลี้ยงปลาพลาสติก 2 บ่อ สร้างปี พ. ศ. 2551 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1.50 เมตร

10 สนามกีฬาสนามที่ 1 สร้างปี พ. ศ. 2515 งบประมาณ 200,000 บาท ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 90 เมตร

11 สนามกีฬาสนามที่ 2 สร้างปี พ. ศ. 2545 งบประมาณ 105,000 บาท ขนาดกว้าง 12 เมตรยาว 22 เมตร

12 ถ้งน้ำซิเมนต์ แบบ ฝ.33 สร้างปี พ. ศ. 2528 ใช้งบประมาณ 30,000 บาท

13 ศาลาพักร้อน ( จำนวน 4 หลัง ) สร้างปี พ. ศ. 2542 งบประมาณ 20,000 บาท

14 เรือนเพาะชำ สร้างปี พ. ศ. 2548 งบประมาณ 18,000 บาท

15 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้


ดาวน์โหลด ppt อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1. ก ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างปี พ. ศ. 2515 งบประมาณ 172,300 บาท ความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google