งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DC motor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DC motor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DC motor

2 DC motor F F I I S N S B N B I I _ _ + + F F กฎมือซ้าย F กระแสไฟฟ้า
บวก -> ลบ I B กฎมือขวา สนามแม่เหล็ก N -> S F = I x B

3 DC motor I S N B I F _ + brush (แปรง)

4 DC motor

5 DC motor datasheet Nominal voltage No-load speed
ความเร็วรอบขณะไม่มีภาระ (ความเร็วรอบสูงสุด) หน่วยเป็น rpm Nominal (Maximum) output power กำลัง (สูงสุด) ขาออก หน่วยเป็น W Stall torque แรงบิดสูงสุดที่ให้ออกมา (ได้เมื่อ 0 rpm กระแสสูงสุด) หน่วยเป็น oz-in, Nm (แรง x ระยะทาง) 1 lb = 16 oz, 1 N = lb Efficiency ประสิทธิภาพ (สูงสุด) หน่วยเป็น %

6 DC motor datasheet stall torque = torquemax torque powermax power
speed (½) rpmmax no-load speed = rpmmax ตามทฤษฎี (กราฟแรงบิดเป็นกราฟเส้นตรง) แล้ว powermax = (½ torquemax) x (½ rpmmax)

7 DC motor datasheet torquemax torque powermax power efficiencymax
speed (½) rpmmax rpmmax โดยทั่วไป สภาวะ efficiencymax จะอยู่ที่ประมาณ 10 – 15 % ของ torquemax

8 DC motor datasheet Nominal speed Nominal torque Speed constant
ความเร็วใช้งานทั่วไป Nominal torque แรงบิดใช้งานทั่วไป Speed constant ใช้หาค่าความเร็วรอบขณะไม่มีภาระ หน่วยเป็น rpm/V Ex. Speed constant = 133 rpm/V Supply voltage = 24 V no-load speed = 133 x 24 = 3192 rpm Torque constant ใช้หาค่าแรงบิดที่จะได้ออกมาจากระดับกระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น oz-in/A, Nm/A (แรงบิด / กระแสไฟฟ้า) Friction torque แรงบิดที่เสียไปกับแรงเสียดทานที่ส่วนต่างๆ

9 DC motor datasheet Maximum peak current No-load current
ค่ากระแสไฟฟ้าชั่วขณะสูงสุด No-load current กระแสไฟฟ้าขณะไม่มีภาระ (กระแสต่ำสุด) หน่วยเป็น A Armature resistance ความต้านทานของขดลวด armature หน่วยเป็น ohms จากกฎของ Ohm I = (V – E) / R I : current V : supply voltage E : back EMF voltage R : armature resistance Back-EMF constant ใช้หาค่า back EMF หน่วยเป็น mV/rpm

10 DC motor datasheet Rotor inductance
ค่าการเหนี่ยวนำ หน่วยเป็น mH (millihenries) ใช้คำนวณ flyback voltage (หรือ inductive kick) จาก V = L (d I / d t) V : แรงดันไฟฟ้า L : ค่าการเหนี่ยวนำ (หน่วย henries) d I : ค่ากระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง d t : เวลาที่เปลี่ยนแปลง

11 DC motor datasheet Mechanical time constant Rotor inertia
Thermal resistance Thermal time constant Motor weight Operating temperature range


ดาวน์โหลด ppt DC motor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google