งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DC motor. S N + _ I I B F F S N + _ I I B F F I B F สนามแม่เหล็ก N -> S กระแสไฟฟ้า บวก -> ลบ กฎมือซ้าย กฎมือขวา F = I x B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DC motor. S N + _ I I B F F S N + _ I I B F F I B F สนามแม่เหล็ก N -> S กระแสไฟฟ้า บวก -> ลบ กฎมือซ้าย กฎมือขวา F = I x B."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DC motor

2 S N + _ I I B F F S N + _ I I B F F I B F สนามแม่เหล็ก N -> S กระแสไฟฟ้า บวก -> ลบ กฎมือซ้าย กฎมือขวา F = I x B

3 DC motor S N + _ I I B F brush ( แปรง )

4 DC motor

5 DC motor datasheet Nominal voltage แรงดันไฟฟ้าที่จะจ่ายให้มอเตอร์ หน่วยเป็น V Nominal (Maximum) output power กำลัง ( สูงสุด ) ขาออก หน่วยเป็น W Efficiency ประสิทธิภาพ ( สูงสุด ) หน่วยเป็น % No-load speed ความเร็วรอบขณะไม่มีภาระ ( ความเร็วรอบสูงสุด ) หน่วยเป็น rpm Stall torque แรงบิดสูงสุดที่ให้ออกมา ( ได้เมื่อ 0 rpm กระแสสูงสุด ) หน่วยเป็น oz-in, Nm ( แรง x ระยะทาง ) 1 lb = 16 oz,1 N = 0.225 lb

6 DC motor datasheet torque power speed no-load speed = rpm max stall torque = torque max (½) rpm max power max power max = (½ torque max ) x (½ rpm max ) ตามทฤษฎี ( กราฟแรงบิดเป็นกราฟเส้นตรง ) แล้ว

7 DC motor datasheet torque power speed rpm max torque max (½) rpm max power max efficiency efficiency max สภาวะ efficiency max จะอยู่ที่ประมาณ 10 – 15 % ของ torque max โดยทั่วไป

8 DC motor datasheet Friction torque แรงบิดที่เสียไปกับแรงเสียดทานที่ส่วนต่างๆ Speed constant ใช้หาค่าความเร็วรอบขณะไม่มีภาระ หน่วยเป็น rpm/V Ex. Speed constant = 133 rpm/V Supply voltage = 24 V no-load speed = 133 x 24 = 3192 rpm Torque constant ใช้หาค่าแรงบิดที่จะได้ออกมาจากระดับกระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น oz-in/A, Nm/A ( แรงบิด / กระแสไฟฟ้า ) Nominal speed ความเร็วใช้งานทั่วไป Nominal torque แรงบิดใช้งานทั่วไป

9 DC motor datasheet Armature resistance ความต้านทานของขดลวด armature หน่วยเป็น ohms จากกฎของ Ohm I = (V – E) / R I : currentV : supply voltage E : back EMF voltageR : armature resistance No-load current กระแสไฟฟ้าขณะไม่มีภาระ ( กระแสต่ำสุด ) หน่วยเป็น A Maximum peak current ค่ากระแสไฟฟ้าชั่วขณะสูงสุด Back-EMF constant ใช้หาค่า back EMF หน่วยเป็น mV/rpm

10 DC motor datasheet Rotor inductance ค่าการเหนี่ยวนำ หน่วยเป็น mH (millihenries) ใช้คำนวณ flyback voltage ( หรือ inductive kick) จาก V = L (d I / d t) V : แรงดันไฟฟ้า L : ค่าการเหนี่ยวนำ ( หน่วย henries) d I : ค่ากระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง d t : เวลาที่เปลี่ยนแปลง

11 DC motor datasheet Mechanical time constant Rotor inertia Thermal resistance Thermal time constant Motor weight Operating temperature range


ดาวน์โหลด ppt DC motor. S N + _ I I B F F S N + _ I I B F F I B F สนามแม่เหล็ก N -> S กระแสไฟฟ้า บวก -> ลบ กฎมือซ้าย กฎมือขวา F = I x B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google