งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 21,59 0 ครั้ง. ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 18,75 4 ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 21,59 0 ครั้ง. ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 18,75 4 ครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 21,59 0 ครั้ง

2 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 18,75 4 ครั้ง

3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 19,48 9 ครั้ง

4 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 - 2557 59,83 3 ครั้ง

5 สถิติเปรียบเทียบการให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 - 2557

6 เทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 16,64 3 ครั้ง

7 เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 13,95 0 ครั้ง

8 เทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 19,48 9 ครั้ง

9 เทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 - 2557 50,08 2 ครั้ง

10 สถิติเปรียบเทียบการให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 - 2557

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 21,59 0 ครั้ง. ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 18,75 4 ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google