งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการประเมิน ของโรงเรียนข้าพเจ้า. 1. หน้าประตูโรงเรียน 2. บริเวณประรำพิธี 3. ตลาดนัดอาชีพ ( บริษัทจำลอง กรุงไทยยุววาณิช และชุมนุม ) 4. ธนาคารโรงเรียนและธนาคารความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการประเมิน ของโรงเรียนข้าพเจ้า. 1. หน้าประตูโรงเรียน 2. บริเวณประรำพิธี 3. ตลาดนัดอาชีพ ( บริษัทจำลอง กรุงไทยยุววาณิช และชุมนุม ) 4. ธนาคารโรงเรียนและธนาคารความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการประเมิน ของโรงเรียนข้าพเจ้า

2 1. หน้าประตูโรงเรียน 2. บริเวณประรำพิธี 3. ตลาดนัดอาชีพ ( บริษัทจำลอง กรุงไทยยุววาณิช และชุมนุม ) 4. ธนาคารโรงเรียนและธนาคารความ ดี 5. ห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์ 1 6. ห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์ 2 7. ห้องปฏิบัติเคมี

3 8. ห้องปฏิบัติชีววิทยา 9. ห้องปฏิบัติฟิสิกส์ 10. ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์กายภาพ 11. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 12. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 13. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 14. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 15. ห้องภาษาไทย

4 16. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 17. ห้องพยาบาล และห้องแนะแนว 18. สภานักเรียน 19. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 20. เวทีคนเก่ง และสวนพฤกษศาตร์ 21. ห้องสมุด 22. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา

5 23. หอประชุม - การแสดงของนักเรียนประกอบ เพลง.. - ประกาศผลการประเมิน - มอบกระเช้าผลไม้ และของที่ ระลึก - ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ

6 ปัญหา และ อุปสรรค

7 1. ไม่ทราบว่าจะนำเสนออะไร 2. มีเรื่องที่จะนำเสนอหลายเรื่อง เลือก ไม่ได้ 3. นักเรียนนำเสนอไม่เก่งพอ / นำเสนอ / ตอบข้อคำถาม 4. ข้อมูล / เนื้อหาไม่แน่น / ไม่รอบรู้ / รู้ไม่ ลึก 5. ประมาท / อ่อนซ้อม 6. ข้อมูล / เนื้อหาไม่โดนใจ คณะกรรมการ 7. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละจุด ไม่กล้าแสดงออก หรือไม่มีความรู้ เรื่องที่นำเสนอ 8. งบประมาณน้อย แต่อยากได้ผลเป็น เลิศ

8 ข้อเสนอแนะ

9 1. ต้องสู้ ถึงจะชนะ 2. ต้องมีกำลังใจ ทั้งครู และนักเรียน 3. ต้องมีความสามัคคี มาด้วยกันไป ด้วยกัน 4. งบประมาณมีน้อย ใช้อย่างประหยัด แต่ได้ผลเลิศ 5. ต้องมีความอดทน ( ฝึกซ้อม ) 6. อย่าคิดว่า “ โรงเรียนนายฝัน ” เราต้อง ฝันกันทุกคน 7. ขอเชิญผู้รู้จริงเรื่องการประเมิน โรงเรียนในฝัน มาให้ความรู้ / ชี้แนะ / ฝึกซ้อมอย่าง เข้ม

10


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการประเมิน ของโรงเรียนข้าพเจ้า. 1. หน้าประตูโรงเรียน 2. บริเวณประรำพิธี 3. ตลาดนัดอาชีพ ( บริษัทจำลอง กรุงไทยยุววาณิช และชุมนุม ) 4. ธนาคารโรงเรียนและธนาคารความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google