งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัลปังคพิสัย. สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวธัญรมณ มณีรัตน์ เลขที่ 2 2. นางสาวชญานิษฐ์ ชูแข เลขที่ 5 3. นางสาวธัญชนก รักแก้ว เลขที่ 15 4. นางสาวอัญชิษฐา วิภูษิตวรกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัลปังคพิสัย. สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวธัญรมณ มณีรัตน์ เลขที่ 2 2. นางสาวชญานิษฐ์ ชูแข เลขที่ 5 3. นางสาวธัญชนก รักแก้ว เลขที่ 15 4. นางสาวอัญชิษฐา วิภูษิตวรกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัลปังคพิสัย

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวธัญรมณ มณีรัตน์ เลขที่ 2 2. นางสาวชญานิษฐ์ ชูแข เลขที่ 5 3. นางสาวธัญชนก รักแก้ว เลขที่ 15 4. นางสาวอัญชิษฐา วิภูษิตวรกุล เลขที่ 17

3 สัลปังคพิสัย คือ การกล่าวข้อความแสดงอารมณ์ โศกเศร้า อาลัยรัก

4 สัลปังคพิสัย ความโศก : จารีตนิยมชนิดนี้ตรงกับการ ใช้โวหารชื่อว่า " สัลลาปังคพิสัย " อารมณ์ โศกเศร้าที่เกิดจากความทุกข์อัน เนื่องมาจากความไม่สมหวังความผิดหวัง ความสูญเสีย ตลอดจนเรื่องของการพลัด พราก เข้าทำนองพุทธวัจนะบทที่ว่า " ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ " โดย แท้จารีตนิยมชนิดนี้พบมากในวรรณกรรม แสดงอารมณ์ และในวรรณกรรมนิทาน - นิยาย

5 ตัวอย่าง อยากลบรอยเท้าเปื้อนพื้นเรือนหอ ลบภาพคู่เคลียคลอกันต่อหน้า ยิ่งอยากลบยิ่งกระจ่างไม่ร้างรา เห็นตำตาตาจึงจำไว้ตำใจ ทวีสุข ทองถาวร. ตำตาตำใจ

6 ตัวอย่าง บทโศกของนางวันทอง ซึ่งคร่ำครวญอาลัย รักต้นไม้ในบ้าน ขุนช้าง อันแสดงให้เห็นว่า นางไม่ต้องการติดตามขุนแผนไปแต่ก็ต้องไป เพราะขุนแผนร่ายมนตร์สะกด เมื่อเห็นว่านาง มัวร่ำไรลาต้นไม้ สิ่งของอยู่นั่นเอง จากเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนพานางวันทอง หนี ลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ว ทั้งเกด แก้วพิกุลยี่สุ่นสี จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลี จำปีเอ๋ยกี่ปี จะมาพบ ( พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย )

7 ตัวอย่าง สุนทรภู่คร่ำครวญถึงรัชกาลที่ 1 ซึ่ง สวรรคตแล้ว เป็นเหตุให้สุนทรภู่ต้องตกระกำ ลำบาก เพราะไม่เป็นที่โปรดปรานของรัชกาล ที่ 3 ต้องระเห็จเตร็ดเตร่ไปอาศัยในที่ต่างๆ ขณะล่องเรือผ่านพระราชวัง สุนทรภู่ซึ่งระลึก ถึงความหลังก็คร่ำครวญ อาลัยถึงอดีตที่เคย รุ่งเรือง จากนิราศภูเขาทอง เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตรลบ ละออง อบรสรื่นชื่นนาสา สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้น เหมือนกลิ่นสุคนธ์ ( พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ))

8 ตัวอย่าง ที่กรุงไกรใครเขาจะเมตตา อิฐผากลาง ถนนจะต่างหมอน ตะรางเรือกเฝือกฟากต่างที่นอน จนชั้นน้ำ ใครจะคอนให้อาบกิน ญาติกาหาไหนมี ใครเล่า จะส่งข้าวปลาหมดคงอดสิ้น จะเป็นความถามไถ่ในบุริน เงินแต่เท่า ปีกริ้นก็ไม่มี เขาจะเรียกค่าฤชาตุลาการ จะผูกมัดรัด ประจานไม่ควรที่ ถ้าแพ้ลงคง ปรับทับทวี เลือดเนื้อเท่านี้เป็น เงินทอง จาก เสภา เรื่องขุนช้าง ขุนแผน

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สัลปังคพิสัย. สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวธัญรมณ มณีรัตน์ เลขที่ 2 2. นางสาวชญานิษฐ์ ชูแข เลขที่ 5 3. นางสาวธัญชนก รักแก้ว เลขที่ 15 4. นางสาวอัญชิษฐา วิภูษิตวรกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google