งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. สัณหณัฐ ยะอุโมงค์ ชั้น ม.1/11 เลขที่ เสนอ ครู อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. สัณหณัฐ ยะอุโมงค์ ชั้น ม.1/11 เลขที่ เสนอ ครู อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. สัณหณัฐ ยะอุโมงค์ ชั้น ม.1/11 เลขที่ เสนอ ครู อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

2 เครื่องสาย เครื่องคีย์บอร์ด เครื่องเป่าโลหะ เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องตี

3 เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้ เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของ สาย ลวด เชือก เอ็น หรือไนลอน และมีตัวกำธรเสียง “Back” “Menu”BackMenu

4 ในสมัยโบราณชาวยุโรปถือว่าแตรทรัมเป็ตเป็นของคน ชั้นสู้ผู้ ที่จะมีสิทธิเป็นเจ้าของแตรชนิดนี้ได้ต้องเป็นพระ เจ้าแผ่นดิน หรือเจ้านายชั้นสูงหรือไม่ก็นักรบชั้นแม่ สามัญชนไม่มีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของแตรชนิดนี้ ทรัมเป็ต เป็นแตรที่มีท่อลมรูปทรงกระบอกขนาดของท่อลมมี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว โค้งงอทบกันเป็นสาม ทบ “Back” “Menu”BackMenu

5  เป็นการจัดประเภทเครื่องดนตรีสากล โดย เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้นี้ แม้ตัว ของเครื่องดนตรี อาจทำจากวัสดุต่างๆ มากมาย แต่ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียง คือ ลิ้น (Reed) ซึ่งทำมาจากไม้ จึงได้ชื่อว่า เครื่องเป่าลมไม้ นั่นเอง “Back” “Menu”BackMenu

6  เครื่องดนตรีในกลุ่มนี้มักนิยมเรียกทับศัพท์ใน ภาษาอังกฤษว่า " เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด " ลักษณะ เด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีลิ่มนิ้วสำหรับกด เพื่อปรับเปลี่ยนระดับเสียงดนตรี ลิ่มนิ้วสำหรับกดนั้นนิยม เรียกว่า " คีย์ (Key)" เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีจำนวนคีย์ ไม่เท่ากันโดยปรกติสีของคีย์เป็นสีขาวกับดำ คีย์สีดำ โพล่สูงขึ้นมามากกว่าคีย์สีขาว  “Back” “Next”BackNext

7  เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วย การใช้ของสองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตี นับว่า เป็นเครื่องดนตรีประเภท เก่าแก่ที่สุดที่ที่มนุษย์ รู้จักใช้ ได้มีวิวัฒนาการจากอุปกรณ์ง่ายๆ ให้มี ความหลากหลายออกไปทั้งรูปแบบและวัสดุที่ ใช้ สำหรับเครื่องดนตรีไทย ที่เป็นประเภท เครื่องตี  “Back” “Menu”BackMenu


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. สัณหณัฐ ยะอุโมงค์ ชั้น ม.1/11 เลขที่ เสนอ ครู อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google